Art@Site www.artatsite.com Henk van Bennekum Horizontaal Beeld
Artist:

Henk van Bennekum

Title:

Horizontaal Beeld

Year:
1987
Adress:
Hugo de Vrieslaan
Website:
www.adambeeldenva1900.blogspot.nl:
In de Hugo de Vrieslaan bij de Pasteurstraat staat (eigenlijk ligt) een Horizontaalbeeld van Henk van Bennekum. Dit beeld uit 1987 fascineert mij al jaren. Als je er snel langs fietst en je op het beeld focust ontstaat er een soort film van een piramide die langzaam uit de grond omhoog komt. Ook is het een beeld met verwarrend perspectief: als je links van het beeld staat en er langs kijkt is het totaal anders dan vanaf de rechterkant. Een spannend beeld!

www.amsterdam.nl:
Beeld van verzinkt staal bestaat uit een reeks van piramide vormen in hoogte oplopend.

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Al naar gelang de snelheid waarmee het beeld wordt gepasseerd ontstaat een schijnbare beweging door ritme, maat en verschuivingen van hoeken. Het werk gaar over het beleven van ruimtelijke indeling en de veranderingen die zich daarin voordoen.

Translation
www.adambeeldenva1900.blogspot.nl:
Hugo de Vries In the Avenue at the Pasteurstraat State (actually is) a horizontal image by Valentina. This image from 1987 fascinates me for years. If you cycle along quickly and you on the image focuses it creates a kind of film of a pyramid that slowly comes up out of the ground. It is also an image with confusing perspective: If you look to the left of the image there is along State and totally different than starting from the right. An exciting image!

www.amsterdam.nl:
image of galvanized steel consists of a series of pyramid shapes in height ascending.

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
according to the speed at which the image is passed by an apparent movement arises rhythm, size and shifts of corners. The work done on the experience of spatial layout and the changes that occur therein.