Art@Site www.artatsite.com Lon Pennock The Arch
Artist:

Lon Pennock

Title:

The Arch

Year:
1986
Adress:
Meerkerkdreef
Website:
Compared with other artworks
The work The Arch by Lon Pennock has got different qualities then Lusvorming Object by Otto Heuvelink (Amsterdam, see picture 4, more information). The Arch is welcome, is a recognition point but misses the subtlety of the Loop.
By Theo, www.artatsite.com
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Het geheel bestaat uit twee gigantische stalen poorten die op een afstand van honderd meter tegenover elkaar staan. Ze wekken de indruk ten opzichte van elkaar te verschuiven of liever: open en dicht te gaan. De dynamiek wordt veroorzaakt door de diagonale opbouw. Het verkeer dat onder de poorten doorraast, benadrukt die beweging.

www.adambeeldenva1900.blogspot.nl:
Bij het kruispunt Meerkerkdreef – Holendrechtdreef staan twee gigantische stalen poorten die zich op een afstand van honderd meter tegenover elkaar bevinden. Dit kunstwerk van beeldend kunstenaar Lon Pennock heeft de titel ‘The Arch’. Als je door de poorten rijdt, lijkt het of ze ten opzichte van elkaar te verschuiven.

Translation
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
It consists of two giant steel gates that face each other at a distance of one hundred metres. They give the impression to shift relative to each other or prefer to go: open and close. The dynamics is caused by the diagonal construction. The traffic under the gates doorraast, emphasizes that movement.

www.adambeeldenva1900.blogspot.nl:
At the crossroad Holendrechtdreef are two giant steel Gates drove Meerkerk – which is at a distance of one hundred feet across from each other. This work of art by Visual artist Lon Pennock has the title ' The Arch '. If you drive through the gates, it seems to shift them relative to each other.