Art at Site 	www.amsterdamart.info	Andre 	Volten	4 Colums Stainless Steel Under 45 Degrees
Artist:

Andre Volten

Title:

4 Colums Stainless Steel Under 45 Degrees

Year:
1972
Adress:
Amsteldijk
Website:
www.amsterdam.nl:
Het beeld bestaat uit vier ronde RVS kolommen van een oplopend formaat. Deze kolommen zijn haaks tegenover elkaar geplaatst onder een hoek van 45 graden. Het hoogste punt is 13 meter.
André Volten (1925-2002) heeft zich vanaf de jaren vijftig bezig gehouden met het maken van kunstobjecten in de openbare ruimte. Hij creëerde vooral grote, industrieel aandoende objecten uit diverse materialen, later met name van ijzer en staal. Zijn werken geven een accent aan de ruimte waarin ze geplaatst zijn door te contrasteren met de maat en het gezicht van de omgeving of deze te ordenen. In 1996 ontving hij de oeuvreprijs van het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving & Bouwkunst.

www.adambeeldenva1900.blogspot.nl:
Iets ten zuiden van de Berlagebrug staat aan de Amsteldijk het opvallende witte gebouw ‘Rivierstaete’, met de bijnaam ‘De Apenrots’. Om de hoek, in de Trompenburgstraat is een kunstwerk geplaatst van André Volten: 4 Colums stainless steel under 45 degrees. Oorspronkelijk zou op deze plek een fontein komen, om de overgang van het strakke witte gebouw met de bakstenen huizen wat te verzachten.
Translation:
www.amsterdam.nl:
the image consists of four round stainless steel columns of an incremental format. These columns are placed at right angles across from each other at an angle of 45 degrees. The highest point is 13 meters.
André Volten (1925-2002) from the 1950s onwards has kept busy with making art objects in the public space. He created especially large, industrial-style objects in various materials, in particular of iron and later steel. His works give an accent to the space in which they are placed by contrast with the size and the face of the area or to organize this. In 1996, he received the award of the Netherlands Foundation for Visual Arts, design & architecture.

www.adambeeldenva1900.blogspot.nl:
Just south of the Berlage bridge stands on the amsteldijk the striking white building ' Rivierstaete ', with the nickname ' the monkeys rock '. Around the corner, in the trompenburgstraat is a work of art posted by André Volten: 4 Colums stainless steel under 45 degrees. Originally on this place a fountain, to the transition from the tight white building with the brick houses what to soften.