Art@Site www.artatsite.com Peter van den Akker Mens In Beweging
Artist:

Peter van den Akker

Title:

Mens In Beweging

Year:
2007
Adress:
GGZ Buitenamstel
Website:
www.petervandenakker.nl:
Het kunstwerk van Peter van den Akker is een van cortenstaal gemaakte sculptuur. Het thema Mens in beweging stond Peter van de Akker voor ogen bij zijn ontwerp. In vier haaks op elkaar staande kruikvormig gebogen vlakken zijn mensfiguren uitgesneden. De sculptuur is opgericht op het voorplein van de ingang. Bovendien is een van de uitgesneden figuren op de voorgevel aangebracht. Ook in het gebouw is een hoekbeeld aangebracht en enkele zeefdrukken, die verband houden met het thema Mens in beweging.

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Het kunstwerk bestaat uit twee delen. In vier haaks op elkaar staande vaasvormige vlakken zijn mensfiguren uitgesneden, negatieve mensbeelden als het ware. Een positief mensbeeld hangt tegen de gevel, dit figuur zou ook een uitgetreden geest voor kunnen stellen, het lege lichaam achterlatend op het plein.
Het beeld is geplaatst bij de GGZ (geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg) Buitenamstel. Het werk is gemaakt als herinnering aan dr Paul Dercksen (1901-1980), hij was pionier op het gebied van ambulante behandeling en dagbehandeling voor psychiatrische patiënten.

www.amsterdam.nl:
Uit twee haaks op elkaar staande stalen platen zijn mensfiguren gesneden. Door de vier uitgespaarde silhouetten kun je van diverse kanten heen kijken. Schuin boven het beeld, aan het gebouw van de GGZ Buiten Amstel, hangt een uitgesneden figuur als platte vorm tegen de muur.

Translation
www.petervandenakker.nl:
The artwork of Peter van den Akker is a sculpture made of Corten steel. The theme Man in motion was Peter of the field in mind when his design. In four mutually perpendicular jug-shaped curved surfaces are human figures cut out. The sculpture is founded on the forecourt of the entrance. In addition, one of the cut out figures on the façade were made. Also in the building is a corner image made and some screen prints, related to the theme man in movement.

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
The artwork consists of two parts. In four mutually perpendicular planes are Vase-shaped human figures cut out, negative concepts of man as it were. A positive view of humanity hangs on the wall, this figure would also be a former Catholic spirit for leaving the empty body can set up on the square.
The image is placed at the GGZ (mental health and substance abuse treatment) Buitenamstel. It was made in memory of Dr. Paul Dean (1901-1980), he was a pioneer in the field of outpatient treatment and day treatment for psychiatric patients.

www.amsterdam.nl:
From two mutually perpendicular cut steel sheets are human figures. By the four recessed silhouettes you can look around from different quarters. Diagonally above the picture, to the building of the GGZ Outdoor Amstel, hangs a cut out figure as plain form against the wall.