Art@Site www.artatsite.com Peter Alma Interieur
Artist:

Peter Alma

Title:

Interieur

Year:
1939
Adress:
Amstelstation
Website:
www.architectenweb.nl:
De hoofdhal van het station is een hoge doos van glas en staal, loodrecht op de sporen gezet. De twee gesloten kopgevels zijn opgesierd met wandschilderingen die de sociaal-realist Peter Alma in 1939 aanbracht. Om de aansluiting tussen de vervoersmiddelen te veraangenamen, werden luifels aangebracht om ervoor te zorgen dat reizigers op de weg van trein naar bus geen last zouden hebben van regen.

www.beeldbank.amsterdam.nl:
Peter Alma (Medan, 18 januari 1886 - Amsterdam, 23 mei 1969) was een Nederlands beeldend kunstenaar die actief was in de communistische beweging.
Alma was verbonden met de strijd van de linkse arbeidersbeweging in de periode tussen de wereldoorlogen. Hij volgde een scholing aan de Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag (1904-1906) en aan de Académie Humbert in Parijs (1907-1914). Hij raakte daar bevriend met schilders als Fernand Léger, Henri le Fauconnier en Piet Mondriaan. Op 11 mei 1922 trad hij te Amsterdam met Brecht Willemse in het huwelijk. Het werd op 21 december 1938 ontbonden.
Alma overleed op 83-jarige leeftijd te Amsterdam. Enkele wandschilderingen van zijn hand zijn te bewonderen in het Amstelstation. Na de sloop van het oude zwembad aan de Marnixstraat werd een tegeltableau uit het zwembad overgebracht naar dit station.

Translation
www.architectenweb.nl:
The main hall of the station is a high box of glass and steel, placed perpendicular to the tracks. The two closed gable ends are decorated with wall paintings depicting the social-realist Peter Alma made in 1939. To the connection between the modes of transport more pleasant, canopies were made to ensure that travellers on the road from train to bus would have not affected by rain.

www.beeldbank.amsterdam.nl:
Peter Alma (Medan, 18 January 1886-Amsterdam, 23 May 1969) was a Dutch artist who was active in the Communist movement.
Alma was connected with the struggle of the left-wing labour movement in the period between the world wars. He followed a training at the Academy of art in the Hague (1904-1906) and at the Académie Humbert in Paris (1907-1914). There he became friends with painters such as Henri le Fauconnier, Fernand Léger and Piet Mondriaan. On 11 May 1922, he performed in Amsterdam with Brecht Walker in marriage. It was disbanded on 21 december 1938.
Alma died at age 83 in Amsterdam. Some wall paintings by his hand can be admired in the Amstel station. After the demolition of the old swimming pool on the Marnixstraat became a tile Panel out of the pool transferred to this drive.