Art@Site www.artatsite.com Hans van den Ban Vuurtoren met sinaasappels
Artist:

Hans van den Ban

Title:

Vuurtoren met sinaasappels

Year:
1993
Adress:
Postjeskade, Surinameplein
Website:
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
De vuurtoren symboliseert een grenspaal die staat op de overgang van poldergebied naar stad. Vanuit één van de bollen komt als het donker is een bundel licht gericht op het water. De lichtstraal verwijst naar het verleden toen een overslagplaats zich op deze plek bevond en er in de vroege ochtenduren bedrijvigheid was.
Van den Ban heeft eerder sinaasappels in zijn werk gebruikt. De vruchten symboliseren het leven in het beeld Pleurant (een stapel met sinaasappels gevulde kistjes, met daarboven op een in een pij gehulde figuur).

www.adambeeldenva1900.blogspot.nl:
Aan de Postjeskade vlakbij het Surinameplein staat een Vuurtoren van Hans van den Ban. In 1993 is deze toren, als een soort grenspaal geplaatst, om aan te geven dat hier ooit de grens was tussen de gemeente Amsterdam en de toenmalige gemeente Sloten. De sinaasappelen in de top van de ‘vuurtoren’ vervangen het draailicht van een echte vuurtoren.

Translation
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
The lighthouse symbolizes a boundary stone which stands on the transition of polder area to city. From one of the bulbs is the dark is a beam of light focused on the water. The beam of light refers to the past when a transhipment place stands on this place and there was activity in the early morning hours.
Van den Ban has previously used oranges in his work. The fruits symbolize the life in the picture Pleurant (a stack of boxes filled with oranges, with above it on one in a pij shrouded figure).

www.adambeeldenva1900.blogspot.nl:
to the postjeskade near the surinameplein is a lighthouse of Hans van den Ban. In 1993, this tower, as a kind of boundary stone set, to indicate that once the border was between the city of Amsterdam and the then municipality of Locks. The oranges in the top of the ' lighthouse ' replaced the turn light of a real lighthouse.