Art@Site www.artatsite.com Hans Bayens Hommage aan Nescio
Artist:

Hans Bayens

Title:

Hommage aan Nescio

Year:
1971
Adress:
Oosterpark
Website:
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Op de sokkel staat: ‘Jongens waren we, maar aardige jongens’, de openingszin van de novelle ‘de Titaantjes’. Op het bankje zitten: ‘Bavinck, Hoyer en Koekebakker’.

www.nrc.nl:
'Het brons van Bayens lijkt opgebracht als pasteuze klei, de goed getroffen lichaamshoudingen verraden vakmanschap. Meer pretentie heeft het beeld niet. Het is een ode aan Nescio, en parkdecor. '

www.nescio.info:
Het plastiek"Hommage aan Nescio" van Hans Bayens, dat zaterdag 9 oktober 1971 werd onthuld in het Amsterdamse Oosterpark. Bayens:"De middelste is Bavink. Toen mijn zoontje het zag zei-ie: die ziet een vogel. Bavink is de aanwijzer - een beetje vaag diepzinnig. De rechtse is Koekebakker, die meeluistert. De linkse met dat strooien hoedje, die zo gedetacheerd in de zon bakt, is Hoyer."
Mevrouw Grönloh, die"Hommage aan Nescio" onthulde, hield het volgende toespraakje"De drie jongens op de bank waren mijn man en twee vrienden, jongen van 19-20 jaar. Ze wilden de wereld veranderen, niets deugde er, enz. enz. Ik ben nu oud en als ik denk aan de tegenwoordige jeugd, die ook de wereld wil veranderen, die hetzelfde voelt als de Titaantjes, dan zeg ik: ga door Titaantjes, er zal daardoor zeker wat ten goede veranderen."

Translation
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
on the pedestal reads: ' Guys, we were, but nice guys ', the opening sentence of the novel ' the Uncle Tom's cabin '. On the bench are: ' Bavinck, Hoyer and Kagan '.

www.nrc.nl:
"yielded bronze Babe seems as Pasty clay, the good affected body postures betrayed craftsmanship. The image has no more pretense. It is an ode to Nescio, and park decor."

www.nescio.info :
the plastic" homage to Nescio"by Hans Babe, that was unveiled Saturday 9 October 1971 in Amsterdam's Oosterpark. Babs:"the middle one is Bavink. When my son saw it said-ie: who sees a bird. The pointer-a bit vague Bavink is profound. The right-wing is Kagan, who happens to be listening. The left wing with that straw hat, which seconded in the Sun bake, is Hoyer."
Mrs Grönloh, which"homage to Nescio" unveiled, held the following talks were"the three boys on the couch my husband and two friends, boy of 19-20 years. They wanted to change the world, nothing was wrong with his car there, etc. etc. I am now old and when I think of today's youth, which also wants to change the world, which is the same feels like the Uncle Tom's cabin, then I say: go through Uncle Tom's cabin, there will sure what change for the better."