Art@Site www.artatsite.com Maree, Bas Lugthart Blok
Artist:

Maree Blok, Bas Lugthart

Title:

Een Mens Van Water

Year:
2003
Adress:
Arlandaweg
Website:
www.bloklugthart.nl:
Het kunstwerk Een Mens Van Water is ontworpen voor het hoofdkantoor van de Amsterdamse Waterleiding maatschappij. Het waterkunstwerk bestaat uit een grote sculptuur buiten bij de entree van het gebouw en een aantal grote foto's van medewerkers die verspreid over de drie gangen achter de glazen gevel zijn op gehangen.
Buiten op het bordes bij de entree staat een grote menssculptuur van meer dan 8 meter hoog die geheel is opgebouwd uit 150 cirkels van koperen waterleiding buis.
De 150 koperen cirkels met een gezamenlijke lengte van bijna 700 meter vormen de de contourlijn van de mensfiguur en symboliseren het 150 jarig bestaan van de Amsterdamse waterleiding maatschappij.
Langs de menssculptuur stroomt water naar beneden dat van boven uit het beeld komt. In de winter als het vriest zal het langs stromende water veranderen in ijs.
Op de 9 levensgrote fotopanelen die binnen in het gebouw hangen staan medewerkers van het waterbedrijf afgebeeld die doorweekt zijn met water- de materie waarmee ze werken. Nog nadruipend van het water staan ze in hun werkkleding op de foto geven ze de verschillende facetten van de waterleiding maatschappij en eigen gezicht.

www.adambeeldenva1900.blogspot.nl:
Aan de Arlandaweg spiegelt het glanzende silhouet van de koperkleurige reus, ‘‘Een mens van water’ in de glazen gevel van het gebouw. Deze monumentale zeven meter hoge fontein, van 150 koperen ringen, is gemaakt door het kunstenaarsduo Maree Blok en Bas Lugthart. Het werd in 2003 onthuld door wethouder W. Hester May ter gelegenheid van de opening van het hoofdkantoor van het Waterleidingbedrijf Amsterdam. Inmiddels is hier de woningbouwvereniging Eigen Haard gevestigd.

Translation
www.bloklugthart.nl:
The work of art a man of Water is designed for the Head Office of the Amsterdam Water supply company. The water art work consists of a large outdoor sculpture at the entrance of the building and some great photos of employees who are spread across the three course behind the glass façade are hung on.
Outdoor on the platform at the entrance is a large man sculpture of more than 8 meters high which is entirely made up of 150 circles of copper water supply tube.
the 150 copper circles with a combined length of nearly 700 metres form the human figure and the contour line symbolize the 150 anniversary of the Amsterdam water supply company. water flows down along the
man sculpture that comes from above out of the picture. In the winter when it freezes it will along flowing water turn into ice.
On the 9 life-size photo panels that hang inside the building pictured are staff members of the water company that soaked with water-the matter with which they work. Nadruipend of the water they are still in their work clothes in the picture they give the different facets of the water supply company and own face.

www.adambeeldenva1900.blogspot.nl:
To the copper-colored mirrors the glossy Arlandaweg silhouette of the giant, '' a man of water ' in the glass facade of the building. This monumental seven-metre high fountain, of 150 copper washers, is created by the artist duo Maree Block and Bas LAR. It was unveiled in 2003 by Alderman w. Hester May on the occasion of the opening of the headquarters of the water company Amsterdam. Now here's the Eigen Haard housing association established.