Art@Site www.artatsite.com Carla Bogaards Walk on Water
Artist:

Carla Bogaards

Title:

Walk on Water

Year:
2006
Adress:
Hollandse Tuin
Website:
www.kunstwacht.nl:
"Er was eens een man zijn hart beklemd door twee handen van droefheid. Hij keek uit over het dok volgestouwd met schepen zoals zijn hart een haven vol treurnis was."
Dit fragment uit een gedicht van Carla Bogaards is sinds 2006 op de halfronde kademuur aan de Hollandse Tuin te bewonderen. De schrijfster, journalist en docent schrijven woont zelf nabij het Westerdok. Het hele gedicht heet Walk on water. De woorden zijn door een steenhouwer in granieten plaatjes gegraveerd en van een fel oranje fluoricerende verfsoort voorzien. De letters nodigen uit op de tast langs het vers te gaan. Het idee voor het gedicht is ontstaan uit het initiatief om 'Amsterdam haar dichters terug te geven'.

www.carlabogaards.nl:
In opdracht van de gemeente Amsterdam creëerde ik in 2007 een gedicht / kunstwerk in de openbare ruimte, aangebracht op het heup- hoge muurtje langs het Westerdok aan de Hollandse tuin.
Meteen wist ik welk gedicht ik zou gebruiken, maar moest het zijn vorm krijgen, that’s the bloody question. Toen ik daar een idee over had incluis de materiaalkeuze werd het tijd voor actie. Marmer wilde ik gebruiken. Ik begon te bellen met grafsteenbedrijven en legde ze mijn plan voor. Je hoorde ze bijna denken: 'Shit, een kunstwerk!?' Totdat ik er een vond die het interessant vond en meteen lol had in het project. Het kunstwerk bestaat uit een dichtregel, samengesteld uit mijn gedicht"Walk on water" gepubliceerd in de bundel"God Bewogen". Het kunstwerk is uitgevoerd in ingemetselde zwartmarmeren tegeltjes, met in gegraveerde letters, deze zijn bestreken met lichtgevende oranje verf. Nog even over het gedicht: het was in de oorsprong een opdracht van het magazine van het Noord Hollands Philharmonisch orkest. Ik moest een gedicht schrijven bij een (korte) compositie van de Nederlandse componist van moderne muziek Peter Jan Wageman. Ik zette mijn koptelefoon en luisterde…zonder enig hard bewijs wist ik intuïtief, het gaat over de liefde…Ik belde de componist …ja, ging over de liefde, lees het in mijn gedicht gedicht.

Translation
www.kunstwacht.nl:
"Once there was a man his heart stressed by two hands of sadness. He looked out over the dock packed with ships such as his heart a port full of sadness was."
This excerpt from a poem written by Carla Bogaards is since 2006 on the semi-circular Quay wall to admire the Dutch Garden. The writer, journalist and lecturer writing lives near the Westerdok. The whole poem is called Walk on water. The words are engraved in granite plates by a stonemason and a bright orange fluorescent paint model. The letters invite to go along your way around, the verse. The idea for the poem arose from the initiative to 'give back' Amsterdam poets.

www.carlabogaards.nl:
Commissioned by the city of Amsterdam in 2007 I created a poem/work of art in the public space, applied to the hip-high wall along the Westerdok to the Dutch garden.
Right away I knew what poem I would use, but it had to get its form, that's the bloody question. When I had an idea about including the choice of materials, it was time for action. Marble I wanted to use. I started calling tombstone companies and placed them my plan for. You heard they almost think, Shit, a work of art!? ' Until I found that it found interesting and immediately had lol in the project. The artwork consists of a verse, composed of my poem"Walk on water" published in the anthology"God Moved". The artwork is done in built-in black marble tiles, with engraved letters, these are covered with luminous Orange paint. About the poem: it was a command of the magazine in the origin of the North Dutch Philharmonic Orchestra. I had to write a poem at a (short) composition by Dutch composer of modern music Peter Jan W. I put my headphones and listened ... without any hard evidence I knew intuitively, it's about the love ...I called the composer ... Yes, went on love, read it in my poem poem.