Art@Site www.artatsite.com Merijn Bolink Apen Aan Tafel
Artist:

Merijn Bolink

Title:

Apen Aan Tafel

Year:
2005
Adress:
Zourkeetsplein
Website:
www.vanderkrogt.net:
Kunstwerk bestaande uit een tafel waar een drie verschillende apen zijn aangeschoven: een kuifmakaak, een gorilla en een slingeraap.

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Een kuifmakaak, een gorilla en een slingeraap gebroederlijk rond een tafel in gesprek, en een open plek voor een vierde om aan te schuiven. Hoewel onderling verschillend, is toch in vrede samen te gaan lijkt de boodschap.
Apentafel zou ook een marine-term zijn: ‘het is het bordes van de standaard voor het peilkompas’ ..

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Het gebruik van dieren in de beeldende kunst is een oud gegeven. Bij Hildo Krop is het fabelwezen een terugkerend thema. In het werk van Jan Steen komt een scala aan honden, katten en apen voorbij die menselijke eigenschappen belichamen. Een aap symboliseert bijvoorbeeld dwaasheid en ijdelheid. Merijn Bolink levert een aansprekend, lachwekkend commentaar op de mens: dieren gedragen zich als mensen.

Translation
www.vanderkrogt.net:
Work of art consisting of a table where a three different monkeys are eating, and aperitifs: a Celebes crested Macaque, a gorilla and a spider monkey.

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
A Celebes crested Macaque, a gorilla and a spider monkey in fraternal harmony around a table in conversation, and an open spot for a fourth to join. Although different, is yet to go in peace together seems to be the message.
Monkeys table would also be a naval term are: ' it is the platform of the standard for Sighting Compass '..

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
The use of animals in visual arts is an old given. At Hildo Krop is the fable being a recurring theme. In the work of Jan stone comes a variety of dogs, cats and monkeys beyond that embody human qualities. For example, a monkey folly and vanity. Merijn Bolink delivers an appealing, laughable comment on humans: animals behave like people.