Art@Site www.artatsite.com Merijn Bolink Man en Schaap
Artist:

Merijn Bolink

Title:

Man en Schaap

Year:
2003
Adress:
Zeeburgerdijk
Website:
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Bolink had ooit een schetsje voor een fontein gemaakt, twee koppen, een man en een vrouw en nam dat schetsje als uitgangspunt voor zijn ontwerp. Voor het presentatiemodel had hij een paar goede voorbeeldkoppen nodig. Hij ging naar een feestwinkel en vond daar een masker van Hitchcock. Het was precies het hoofd dat hij in gedachten had. ‘Ik vond daar ook het hoofd van een schaap. Het idee van een mens en een dier leek me veel interessanter en het is een oud thema van mij: de relatie tussen mens en dier, het wederzijds onbegrip.’
Nu hoefde hij ook niet na te denken over de richting van de waterstralen. ‘Als je hoofden hebt van twee mensen, een man en een vrouw, wordt het heel belangrijk of de straal van de een naar de ander gaat of omgekeerd. Vanuit de ogen van de man naar de ogen van het schaap is heel logisch. Als mens kun je op allerlei manieren kijken. Als dier kun je dat niet, terwijl er toch heel veel omgaat in een dier. Dat intrigeert me.’
De kunstenaar wilde het hoofd van Hitchcock niet gebruiken als model. ‘Ik dacht aan een vriend van mij. Hij heeft een heel karakteristiek joods hoofd en ook geen haar. In dezelfde seconde dat ik aan hem dacht kwam in mijn hoofd op dat hij Schaap heette. Dat kwam zo goed bij elkaar, het moest wel een soort teken zijn.’

Translation
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Baker once had a sketch for a fountain created, two cups, a man and a woman and took that sketch as the basis for his design. For the presentation model he had a few good sample cups needed. He went to a party store and found there a mask of Hitchcock. It was just the head that he had in mind. ' I found there also the head of a sheep. The idea of a man and an animal seemed to me much more interesting and it is an old theme of mine: the relationship between man and animal, the mutual incomprehension." He also had
Now not thinking about the direction of the water jets. ' If you have heads of two people, a man and a woman, it becomes very important or the radius of the one to the other or vice versa. From the eyes of the man to the eyes of the sheep is very logical. As a man you can look in a variety of ways. If you cannot do that while animal there anyway a lot of handles in an animal. That intrigues me. '
the artist wanted to not use as a model the head of Hitchcock. ' I thought of a friend of mine. He has a very characteristic Jewish head and also no hair. In the same second that I thought came into my head to him on that he S was called. That came as good together, it had to be a kind of sign. '