Art@Site www.artatsite.com Houcine Bouchiba Reuzenschilderij
Artist:

Houcine Bouchiba

Title:

Reuzenschilderij

Year:
2001
Adress:
Gooioord
Website:
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
De enorme schildering laat een vrolijke verzameling kinderen, volwassenen en planten zien. De voorstelling laat zich als een strip van links naar rechts en van boven naar beneden (of andersom) lezen. De personages hebben allerlei attributen als stokken en mutsen, ze maken gebaren, zoeken elkaars gezelschap en vallen zelfs in stukken uit elkaar. Bouchiba geeft de ingredienten van een verhaal en maakt daarbij gebruik van de stijl- en kledingkenmerken van de Noord-Afrikaanse cultuur. Iedereen die het schilderij ziet die kan er zijn eigen intrepetatie aan geven.
Ter gelegenheid van de renovatie van de klassieke honingraatflats in de Bijlmermeer in Amsterdam werd een aantal monumentale kunstopdrachten uitgeschreven voor de kopgevels van de flats. In de Bijlmermeer werd jaren intensief gerenoveerd, gesloopt en gebouwd. Het deel van de Bijlmer dat geen metamorfose onderging, en waar het oorspronkelijke stedenbouwkundig plan het best zichtbaar bleef, is het gebied tussen Ganzenhoef en Kraaiennest. Dit gebied wordt vanwege de kunstwerken op de flats wel het 'Bijlmermuseum' genoemd. De bedoeling was dat deze locatie een samenhangend parkgebied zou worden. Men streefde naar een geheel van kunstwerken, die per werk een oppervlak van 28 bij 10 meter bestrijken (de grootte van de kopse gevels). Opdrachten werd verstrekt aan Rein Jelle Terpstra (Groeneveen), Ton Slits (Kikkenstein) en Houcine Bouchiba (Gooioord).

Translation
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
The huge painting shows a cheerful collection of children, adults and plants. The performance is like a comic from left to right and from top to bottom (or vice versa) read. The characters have all kinds of attributes as sticks and hats, they make gestures, searching each other's company and even fall apart into pieces. Bouchiba gives the ingredients of a story, using the style and clothing characteristics of the North African culture. Anyone who sees the painting which can give to his own intrepetatie.
on the occasion of the renovation of the classic honeycomb flats in the bijlmermeer in Amsterdam, a number of monumental art commissions for the gable ends of the flats. In the bijlmermeer was years of intensive renovated, demolished and built. The part of the Bijlmer that underwent no metamorphosis, and where the original urban plan remained the best visible, is the area between ganzenhoef and crows nest. This area is because of the artwork on the flats known as the Bijlmer museum ' called. The intention was that this location would be a coherent park area. One aimed at a set of works of art, which per work a surface of 28 at 10 meter cover (the size of the front facades). Commands was provided to Rein Jelle Terpstra (Groeneveen), Ton Slits (Kikkenstein) and John Bouchiba (Gooioord).