Art@Site www.artatsite.com Klaartje Bruyn Barentsz
Artist:

Klaartje Bruyn

Title:

Barentsz

Year:
2008
Adress:
Van Diemenstraat
Website:
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Op de gevels van vier panden aan de Van Diemenstraat zijn schilderingen aangebracht met het thema scheepvaart. Het werk is een ode geworden aan de reizen van Willem Barentsz en zijn bemanning in 1596 naar de Noordpool.
Zij probeerden een doorgang naar de Oost te vinden maar voeren zich vast in het pakijs. De zeelieden moesten overwinteren en bouwden daartoe ‘Het Behouden Huis’.
Scheepsarts Gerrit de Veer heeft tijdens de reis een dagboek bijgehouden en tekeningen uit het dagboek zijn gebruikt als basis voor de schilderingen.
Te zien zijn Barentszoon, zijn schip, een kaart en een windroos met walvissen en zeehonden.

www.amsterdamcentraal.nl:
Muurschildering Barentsz van Klaartje Bruyn op vier gevels in de Van Diemenstraat in Amsterdam op basis van historische kaarten en gravures uit het cheepvaartmuseum.

www.straatkunstprijs.nl:
Muurschildering 'Barentsz' van Klaartje Bruyn op 4 gevels in de Van Diemenstraat, over de scheepvaart op basis van historische kaarten en gravures uit het scheepvaartmuseum.
De schildering is een collage uit allerlei nautische elementen zoals die op zeekaarten uit die tijd voorkwamen : kompasroos, zeedieren, golven en ornamenten.

Translation
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
On the facades of four houses on the Van diemenstraat mural with the theme are shipping. The work has become an ode to the voyages of Willem Barents and his crew in 1596 to the North Pole.
they were trying to find a passage to the East but carry is stuck in the pack ice. The sailors had to spend the winter and built to Retain ' The House '.
ship's doctor Gerrit de Veer has a diary during the journey and drawings from the journal are used as the basis for the paintings. to see its Barents
son, his ship, a map and a compass rose with whales and seals.

www.amsterdamcentraal.nl:
Mural Barentsz by Muhammad Dali on four facades in the Van diemenstraat in Amsterdam based on historical maps and engravings from the scheepvaartmuseum.

www.straatkunstprijs.nl:
Mural ' Barentsz ' by Muhammad Dali on 4 facades in the Van diemenstraat, about shipping based on historical maps and engravings from the maritime museum.
The painting is a collage from all kinds of nautical elements such as those on nautical charts of that time occurred: compass rose, sea creatures, waves and ornaments.