Art@Site www.artatsite.com Willem Claassen Zonder Titel
Artist:

Willem Claassen

Title:

Zonder Titel

Year:
2003
Adress:
Gebouw Hoop, Liefde en Fortuin
Website:
www.kunstenpubliekeruimte.nl:
De basis voor de kunsttoepassing van Willem Oorebeek aan het nieuwe woningbouwcomplex 'Hoop, Liefde en Fortuin' van architect Rudy Uytenhaak in de Oostelijke Rietlanden wordt gevormd door een betonnen 'grid' (raster); een trapsgewijs oplopend scherm van betonnen gevelelementen die over de volle lengte van de noordgevel is geplaatst. De vorm van dit scherm is enerzijds afgestemd op het gebouw waarvoor het geplaatst is als een soort alternatieve gevel, anderzijds oogt het als een onafhankelijk element. Vanuit diverse gezichtspunten toont het een spectaculair lijnenspel. Willem Oorebeek (1953) bracht aan de onderzijden van het raster op regelmatige afstanden 90.000 matzwarte, ronde keramische tegels aan. De vlakken waarop deze tegels zijn aangebracht gaan optisch werken als schaduwpartijen. Voor Oorebeek is het zwarte stippenraster, zoals we dat kennen van kranten- en tijdschriftenfoto's, een handelsmerk geworden. Door het gebruik ervan refereert hij aan typografie, krantenfoto's, druktechnieken en aan productmatige serialiteit. Door de ingreep van Oorebeek krijgt de dynamisch vormgegeven betonnen gevel de allure van een sculptuur. Voor de zuidgevel van 'Hoop, Liefde en Fortuin' ontwierp Oorebeek vijftien glazen balkonhekken met rasters van uitvergrootte foto’s uit tijdschriften en kranten. Oorebeeks foto’s laten als het ware zien wat zich achter de gevel in de woningen zou kunnen afspelen.

Translation
www.kunstenpubliekeruimte.nl:
the basis for the application of art to the new housing complex Willem Oorebeek ' hope, love and Fortune by architect Rudy Uytenhaak Reed in the Eastern countries is formed by a concrete grid (raster); a screen of ascending concrete façade elements that cascade over the full length of the north façade was posted. The form of this screen is, on the one hand, tuned to the building for which it is placed as a kind of alternative facade, on the other hand it looks as an independent element. From various viewpoints shows the spectacular play of lines. Willem Oorebeek (1953) brought to the lower ends of the grid at regular intervals to 90,000 matte black, round ceramic tiles. The planes on which these tiles have been made go optical work as shadow areas. For Oorebeek is the black dots grid, as we know from newspaper and magazine photos, become a trademark. By using it he refers to typography, newspaper photographs, printing techniques and to product moderate seriality. By the intervention of Oorebeek gets the dynamically designed concrete façade the allure of a sculpture. For the South façade of ' hope, love and Fortune designed Oorebeek fifteen glass balcony fences with grids of large pictures from magazines and newspapers. Oorebeeks photos, as it were, let see what's behind the facade in the homes would be able to play.