Art@Site www.artatsite.com Arno Coenen Virtual Fairytale
Artist:

Arno Coenen

Title:

Virtual Fairytale

Year:
2003
Adress:
Nicolaas Maesschool
Website:
www.arnocoenen.nl:
A public work commissioned for a primary school in Amsterdam. It portrays computergame characters like contemporary fairytales on the 2 walls of a tunnel that leads to the school. Like the kids who go through different stages of development it shows different generations of game-characters:from the oldschool space invaders to pokemon creatures.

www.amsterdam.nl:
Arno Coenen's mozaiek is een knipoog naar de traditie om verhalen te vertellen aan kinderen. Van de welbekende sprookjesverhalen uit de 19e eeuw is een flinke stap genomen naar de geschiedenis van de huidige digitale helden: Pack-Man, Space Invaders, Donkey-Kong, Zelda, Quest en Pokémon.
Coenen:"Op scholen zie je vaak op ramen en muren figuurtjes uit sprookjes, zoals Sneeuwwitje. De computerkarakters zijn ook een soort sprookjesfiguren." Deze nieuwe klassiekers strekken zich als een kleurige pixelparade uit langs de wanden van het tunneltje, in de richting van de basisschool die op een binnenplaats staat."Het is net als in een computerspel waarin je van het ene level naar het andere gaat".

www.wikipedia.org:
Arno Coenen studeerde in 1997 af aan Academie Minerva in Groningen. Een jaar later behaalde hij ook een MFA in computergrafiek bij Media-GN, Groningen. Hij leeft en werkt in Klaaswaal.
Coenen maakt werk in erg uiteenlopende media: van videokunst en 3D-animatie tot glasramen en mozaïek. Deze projecten komen altijd met behulp van de computer tot stand. Zijn werk sluit vaak aan bij hedendaagse subculturen, jongerencultuur en populaire cultuur. Hij toont vooral interesse voor uitgesproken subculturen zoals hooliganisme, heavy metal en vechtkunst.
De kunst van Arno Coenen wordt beschouwd als erg toegankelijk. Het heeft een sociale inslag. Hierom wordt Coenen regelmatig een 'volkskunstenaar' genoemd.
Bij de meeste van zijn projecten werkt Arno Coenen met anderen samen. Van 1994 tot 1999 werkte hij regelmatig met kunstenaar René Bosma. Coenen is ook actief als VJ, curator en organisator.

Translation
www.arnocoenen.nl:
A public work commissioned for a primary school in Amsterdam. It portrays computergame characters like contemporary fairytales on the 2 walls of a tunnel that leads to the school. Like the kids who go through different stages of development it shows different generations of game-characters:from the oldschool space invaders to pokemon creatures.

www.amsterdam.nl:
Arno Coenen's mosaic is a nod to the tradition to tell stories to children. From the well-known fairytale stories from the 19th century is a significant step taken in the history of the current digital heroes: Pack-Man, Space Invaders, Donkey Kong, Zelda, Quest and Pokémon.
Campbell:"on schools you often see on Windows and walls figures from fairy tales, such as snow white. The computer characters are also a kind of fairy-tale characters." This new classics range as a coloured pixel parade along the walls of the tunnel, in the direction of the elementary school on a courtyard is."It's like in a computer game in which you move from one level to another".

www.wikipedia.org:
Arno Coenen graduated in 1997 at Academie Minerva in Groningen. A year later he obtained a MFA in computer graphics at Media-GN, Groningen. He lives and works in klaaswaal.
Campbell makes work in very different media: from video art and 3D animation to stained glass and mosaic. These projects are always coming up with the help of the computer. His work often closes in to contemporary subcultures, youth culture and popular culture. He shows particular interest in pronounced subcultures such as hooliganism, heavy metal and martial arts.
the art of Arno Coenen is considered very accessible. It has a social impact. In response to Campbell called a ' people's artist ' regularly.
In most of his projects works Arno Coenen with others. From 1994 to 1999, he worked regularly with artist René Bosma. Campbell is also active as a VJ, curator and organizer.