Art@Site www.artatsite.com Chihuly Dale The Niijima Floas
Artist:

Chihuly Dale

Title:

The Niijima Floas

Year:
1996
Adress:
Schiphol Airport
Website:
www.dwaalmachine.sjonges.nl:
‘The Niijima Floats’ in de centrale hal van het World Trade Center op Schiphol is één van de grootste en meest monumentale kunstwerken op de luchthaven. Het lijkt alsof de omgeving speciaal voor dit indrukwekkende kunstwerk is gemaakt. De ruimte waar het werk zich bevindt, een diepe gang met veel glaswanden, draagt sterk bij aan de beleving ervan. Wanneer de bezoeker er langs loopt wordt het zicht in eerste instantie belemmerd door de matte glazen wanden, maar wie aan één van de zijkanten gaat kijken wordt verrast door een verzameling van 85 glazen bollen in alle kleuren van de regenboog op een flinterdunne waterspiegel. Hun afmetingen variëren tussen de 80 en 100 centimeter doorsnee. De glazen bollen zijn voor Dale Chihuly (1941) een herinnering aan zijn jeugd, aan de kleine glazen bolletjes, afkomstig van Japanse visnetten, die aan de Amerikaanse kust aanspoelden.

NRC:
Deze zwarte vijver doorkruist de begane grond en dankzij een dun laagje stromend water lijken de bollen, geblazen in alle kleuren van de regenboog, op bonte boeien, waar Chihuly zo'n driehonderd kleuren voor gebruikte. Het WTC betaalde voor deze Niijima Floats Installation 600.000 gulden. De naam, Niijima Floats, verwijst naar de holle glazen drijvers van Japanse visnetten.

Translation
www.dwaalmachine.sjonges.nl:
'The Niijima Floats ' in the Central Hall of the World Trade Center at Schiphol Airport is one of the largest and most monumental works of art at the airport. It seems like the environment specifically for this impressive work of art is created. The space where the work is located, a deep corridor with lots of glass walls, contributes greatly to the experience of it. When the visitor walking along there sight at first hampered by the matte glass walls, but who is going to look to one of the sides is surprised by a collection of 85 glass bulbs in all colors of the Rainbow on a wafer-thin water mirror. Their dimensions vary between 80 and 100 inches diameter. The glass balls are for Dale Chihuly (1941) a reminder of his youth, to the small glass beads, submitted by Japanese fishing nets, which washed ashore on the American coast.

NRC:
This black pond crossed the ground floor and thanks to a thin layer of running water seem the bulbs, blown into all the colours of the Rainbow, on Baker buoys, where Chihuly about three hundred colors for used. The WTC paid for this Niijima Floats Installation 600,000 guilders. The name, Niijima Floats, refers to the hollow glass floats from Japanese fishing nets.