Art@Site www.artatsite.com José Fijnaut Max Euwe
Artist:

José Fijnaut

Title:

Max Euwe

Year:
2004
Adress:
Max Euweplein
Website:
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Op vrijdag 7 mei 2004 wordt een beeld onthuld van de enige wereldkampioen schaken die Nederland ooit gekend heeft op het plein in de Amsterdamse binnenstad dat naar hem vernoemd is. Het beeld – een bronzen buste van 65 cm hoogte – werd de gemeente aangeboden door de Ondernemersvereniging Max Euweplein en het Holland Casino Amsterdam ter gelegenheid van het 12,5 jarig bestaan van het Max Euweplein en de vestiging van het Casino op dit plein. De kunstenares (José Fijnaut) heeft er een gelijkend portret van gemaakt: een denkende Euwe. De lijn van zijn das vormt de contour van een halve witte pion. Zijn linkerhand komt te voorschijn uit een halve zwarte pion.
Max Euwe speelde in 1911zijn eerste toernooi en op twintigjarige leeftijd won hij voor het eerst het schaakkampioenschap van Nederland. In 1928 kwam zijn eerste boek uit: Practische schaaklessen; sindsdien zouden er nog ruim honderd schaaktitels van zijn hand verschijnen, waarvan er vele in verschillende talen zijn uitgekomen. In 1935 versloeg hij de toen regerende wereldkampioen Alexander Aljechin in een match om dertig partijen. Hij veroverde de titel wereldkampioen die hij in 1937 weer kwijt raakte aan Aljechin. Euwe is de enige amateur-schaker geweest die wereldkampioen is geworden. Verder was hij vele jaren actief als voorzitter van de wereldschaakbond FIDE (1970-1978). Zijn maatschappelijke carrière sloot hij in 1964 af als hoogleraar informatica.

www.maxeuwe.nl:
Het bronzen beeld van kunstenares José Fijnaut is op 7 mei 2004 geplaatst, ter ere van het 12½ jarig bestaan van het Max Euweplein. Het idee voor de buste van Max Euwe kwam van de ondernemersvereniging van het Max Euweplein die het vervolgens samen het Holland Casino heeft geschonken aan de gemeente Amsterdam. Een belangrijke inspiratiebron voor José Fijnaut was de afbeelding op de postzegel ter ere van Euwe's 80e verjaardag.
Het grote schaakspel op het Max Euweplein is op 6 juli 1996 geplaatst. Sindsdien wordt er dagelijks door talloze schakers op gespeeld: de vaste groep gebruikers (de"pleinschakers"), maar ook veel langslopende toeristen. Het idee voor het grote schaakspel in de open lucht kwam van de Amstelveense scholier David van Zeggeren, die het als idee inzond bij een gemeentelijke prijsvraag. In de loop der jaren hebben er vele prominenten uit binnen- en buitenland op dit spel gespeeld, zijn er ontelbare partijen op gespeeld en heeft het dagelijks veel bekijks, vooral ook van toeristen. Een ware promotie voor het schaken!

www.vanderkrogt.net:
Borstbeeld van een denkende Euwe. De lijn van zijn das vormt de contour van een halve witte pion. Zijn linkerhand komt te voorschijn uit een halve zwarte pion.

Translation
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
On Friday, May 7th, 2004 a picture is revealed from the only world chess champion the Netherlands has ever seen on the square in the center of Amsterdam which is named after him. The image - a bronze bust of 65 cm height - the church was offered by the Business Association Max Euwe and the Holland Casino Amsterdam on the occasion of the 12.5 years of the Max Euwe and the establishment of the Casino on this square. The artist (José Fijnaut) there is a likeness of it: a thinking Euwe. The line of his tie is the contour of half white pawn. His left hand emerges from a half-black pawn.
Max Euwe played in 1911zijn first tournament at the age of twenty, he won the first of the Netherlands chess championship. In 1928 his first book was published: Practical chess lessons; since there would appear over a hundred chess titles of his hand, many of which are released in different languages. In 1935 he defeated the then reigning world champion Alexander Alekhine in a match to thirty parties. He captured the world title he lost again in 1937 Alekhine. Euwe was the only amateur player who became world. He was also active for many years as president of the World Chess Federation FIDE (1970-1978). He ended his business career in 1964 as a professor of computer science.

www.maxeuwe.nl:
The bronze statue by artist José Fijnaut was posted on May 7, 2004, in honor of the 12½ anniversary of the Max Euwe. The idea for the bust of Max Euwe came from the trade association of the Max Euwe who then has joined the Holland Casino donated to the City of Amsterdam. A major inspiration for José Fijnaut was the picture on the stamp in honor of Euwe's 80th birthday.
The big chess game on the Max Euwe was made on July 6, 1996. Since then, every day by countless chess played by: the fixed group of users (the"square chess"), but also many long-term tourists. The idea for the great chess in the open air came from the Amstelveen student David Zeggeren, who sent in the idea as a municipal contest. Over the years, many celebrities from home and abroad played in this game, there are countless parties and has played the daily lot of attention, especially from tourists. A true promotion for chess!

www.vanderkrogt.net:
Bust of a thinking Euwe. The line of his tie is the contour of half white pawn. His left hand emerges from a half-black pawn.