Art@Site www.artatsite.com Joseph Glatt Monument ter nagedachtenis aan het joodse verzet in de oorlog
Artist:

Joseph Glatt

Title:

Monument ter nagedachtenis aan het joodse verzet in de oorlog

Year:
1988
Adress:
Amstel, Zwanenburgwal
Website:
www.kunstwacht.nl:
Midden op de steen in goudkleurige hoofdletters:"ter herinnering aan het verzet van de joodse burgers gevallen in 1940-1945; 5700-5705". Daarboven staat de Hebreeuwse tekst.
Midden op de zijkant:"Waren mijn ogen een bron van tranen dan zou ik wenen dag en nacht om de gevallen strijders van mijn dierbaar volk". (naar Jer. 8,23). Aan de andere zijde staat de Hebreeuwse tekst.

www.4en5mei.nl:
Het 'Monument Joods Verzet 1940-1945' te Amsterdam is een zwarte marmeren zuil met goudkleurige letters. In de marmeren zuil zijn de stenen tafelen afgebeeld. De tekst op de zuil is zowel in het Hebreeuws als in het Nederlands.

Translation
www.kunstwacht.nl:
in the middle of the stone in gold capital letters:"in memory of the resistance of the Jewish citizens cases in 1940-1945; 5700-5705". Above it stands the Hebrew text.
Middle on the side:"my eyes Were a source of tears I would Vienna day and night to the fallen Warriors of my dear people". (to Jer. 8.23). On the other side is the Hebrew text.

www.4en5mei.nl:
The ' Monument to Jewish resistance 1940-1945 ' Amsterdam is a black marble column with gold-coloured letters. In the marble column depicted are the stone tablets. The text of the column is both in Hebrew and in Dutch.