Art@Site www.artatsite.com Pepe Gregoire Monument tegen Apartheid en Racisme
Artist:

Pepe Gregoire

Title:

Monument tegen Apartheid en Racisme

Year:
1987
Adress:
Albert Luthulistraat
Website:
About impact
You feel immidiately the impact of this artwork but you need time to understand this work of art.
From a distance and after a quick look, you know that this great bronze sculpture is about pain. Or maybe about violence. Grief maybe.
Looking closely you see two halves that are separated. You see it’s rough inside and see that the outside is sharply cut open. After watching a number of times, you recognize a hand and an arm. Something horrible has happened here.
Frankly, to me the foot and the leg are less convincing. It also appears that the foot is held by the hand. If I didn’t know the title, I would say that this artwork is about a person with pain. I almost feel the pain of the schism in the arm and the bending it makes.
It’s a pity that I didn't understand the apparent intent of the artwork. Fortunately, I recognize the impact that it wants to convey.
This monument of Pépé Grégoire is poignant art. Even by the use of concrete and recognizable shapes, it’s touching universal emotions. If forms were chosen that fit better with the subject, the message would be clearer.
By Theo, www.artatsite.com

Vertaling
Over impact
De impact van dit kunstwerk voel je direct, maar toch heeft het tijd nodig.
Van een afstand en na vluchtig kijken, snap je dat dit grote bronzen beeld over pijn gaat. Of misschien over geweld. Verdriet kan ook.
Van dichterbij zie je dat er twee helften van elkaar gescheiden zijn. Je ziet een ruwe binnenkant en een buitenkant dat open gesneden lijkt te zijn. Na een aantal malen kijken, herken je een hand en een arm. Hier is iets gruwelijks gebeurd.
Eerlijk gezegd vind ik de voet en het been minder goed geslaagd. Het blijkt ook dat de voet door de hand wordt vast gehouden. Als ik de titel niet zou kennen, zou ik zeggen dat dit kunstwerk over pijn van een persoon gaat. Ik voel haast de pijn van de scheuring van de arm en de buiging die het maakt. Het is jammer dat het kunstwerk iets anders zeggen wil, iets wil zeggen met een vergelijkbare impact.
Dit monument van Pépé Grégoire is aangrijpende kunst. Ook al wordt gebruik gemaakt van concrete en herkenbare vormen, raakt het universele emoties. Als er vormen waren gekozen die beter bij het onderwerp passen, waren er méér opportune emoties opgeroepen.
Door Theo, www.artatsite.com

www.buitenbeeeldinbeeld.nl:
Plaquette:
Wie onder ons is meer of minder
Monument tegen Apartheid en Racisme
De relatie van arm en been
staat voor menselijke eenheid in verscheidenheid
De onnatuurlijke splitsing ervan
is de moedwillige ontkenning van die eenheid

www.ciaow.nl:
Een monument tegen apartheid op het Krugerplein, daar zou de leider van de Zuid-Afrikaanse boeren Paul Kruger (1825-1904) zich in zijn graf van omdraaien. Want hier rijst een grote onderarm omhoog die een al even forse voet vasthoudt, als teken van menselijke eenheid in verscheidenheid. Maar die verscheidenheid is bijna geheel moedwillig doorklieft en ontkent zo de eenheid. Albert Luthuli (1899- 1967) was voorzitter van het ANC, won in 1960 de Nobelprijs voor de vrede en verdreef als straatnaamgever Louis Botha (1862-1919, een van de grondleggers van het Zuid-Afrikaans apartheidsregime.

Translation
www.buitenbeeeldinbeeld.nl:
Plaque:
Who among us is more or less
Monument against Apartheid and racism
the relationship of arm and leg
stands for human unity in diversity
is the deliberate splitting of that unity

www.ciaow.nl:
a monument against apartheid on the Kruger square, the leader of the South African farmers Paul Kruger (1825-1904) would turn over in his grave. Because here a big forearm up rice that an equally strong foot hold, as a sign of human unity in diversity. But that variety is almost entirely willfully cuts through and denies as the unit. Albert Luthuli (1899-1967) was President of the ANC, won the Nobel Peace Prize in 1960 and drove out as street boss Louis Botha (1862-1919, one of the founders of the South African apartheid regime.