Art@Site www.artatsite.com With Care Handle Fontein
Artist:

With Care Handle

Title:

Fontein

Year:
2006
Adress:
Hogeweg
Website:
www.landschapsontwerp.nl:
Om de concurrentie met de bestaande kastanjes te vermijden is een fontein van bescheiden hoogte (6 meter spuithoogte) ontworpen. De hoogte van de fontein wordt feitelijk bepaald door de hoogte van drie kransen met verticaal spuitende waterstralen. Vanaf het plein of de bodem van de fontein zijn de waterstralen aangelicht en geeft in de avonduren een fonkelend effect. Het neervallend water wordt opgevangen in een ronde natuurstenen watergoot, die op haar beurt het water aan vier zijden laat overlopen in het geavanceerde ondergrondse waterinzamelingssysteem. Het plein is voetgangersgebied en zal d.m.v. een hoge band onbereikbaar zijn voor auto's. Het materiaalgebruik op het plein kenmerkt zich met hoogkwalitatieve materialen. Een geel gebakken klinker op het pleinvak, granieten trottoirbanden, gietijzeren lantaarns en afvalbakken.

Translation
www.landschapsontwerp.nl:
To avoid competition with the existing chestnuts is a fountain of modest height (6 feet spray height) designed. The height of the fountain is actually determined by the height of three wreaths with vertical spouting water jets. From the square or the bottom of the fountain are the water jets have been illuminated and gives in the evening hours a sparkling effect. The falling water is collected in a round stone water trough, which in turn the water on four sides let overflowing in the advanced underground waterinzamelingssysteem. The square is pedestrianised and will be inaccessible for cars with a high band. The use of materials on the square is characterized with high-quality materials. A yellow baked vowel on the pleinvak, granite curb stones, cast iron lanterns and waste bins.