Art@Site www.artatsite.com J.W. Havermans Monument Gefusilleerde Verzetsstrijders
Artist:

J.W. Havermans

Title:

Monument Gefusilleerde Verzetsstrijders

Year:
1954
Adress:
Beethovenstraat
Website:
www.4en5mei.nl:
De tekst op de plaquette luidt:
'ALS REPRESAILLE VOOR EEN ACTIE VAN HET VERZET
WERDEN DOOR DE DUITSE BEZETTER 29 GEVANGENEN
UIT HET HUIS VAN BEWARING AAN DE WETERINGSCHANS
NAAR DEZE PLAATS OVERGEBRACHT EN IN DE VROEGE
OCHTEND VAN 24 OKTOBER 1944 ZONDER VORM
VAN PROCES GEFUSILLEERD'.

www.4en5mei.nl:
Het monument 'Verzetsgroep' in Amsterdam is een bronzen beeldengroep van drie magere mannen die in een vastberaden, maar bedroefde houding staan. Het beeld is geplaatst op een voetstuk. Rondom het gedenkteken is een plateau van klinkers aangelegd. Het monument is 2 meter 05 hoog, 1 meter 60 breed en 55 centimeter diep.

www.buitenbeeldinbeeld:
De dag nadat Oehlslager, invloedrijk leider bij de Sicherheitsdienst, werd neergeschoten door leden van het verzet werden 29 mensen werden op deze plek aan de Apollolaan gefusilleerd. Ze werden uit het Huis van Bewaring aan de Weteringschans opgehaald waar zij zaten in afwachting van hun berechting. Zij hadden niks met deze aanslag te maken. De drie figuren hebben een symbolische lading. Het"lijden" verbeeld aan de hand van drie figuren gaat in de geschiedenis terug tot de sterfscene van Jezus aan het kruis, met aan zijn zijde de goede en de slechte moordenaar. Dit overbekende beeld uit de Westerse kunstgeschiedenis verwijst niet alleen naar de historische gebeurtenis op de Golgotha, maar naar verlossing uit de dood in het algemeen. De man in het midden doet een moedige poging het gevaar met rechte schouders tegemoet te zien. Bij de twee andere figuren is de gemoedstoestand af te lezen van de lichaamshouding: woede, verbijstering en berusting. Ze zijn geportretteerd op het moment dat het noodlot onontkoombaar is.

Translation
www.4en5mei.nl:
'The text on the plaque reads:
IN REPRISAL FOR AN ACTION OF THE RESISTANCE
BY THE GERMAN OCCUPIERS 29 PRISONERS
WERE FROM THE HOUSE OF DETENTION AT THE WETERINGSCHANS
TRANSFERRED TO THIS SITE AND IN THE EARLY
MORNING OF 24 OCTOBRE 1944 EXECUTED
WITHOUT ANY FORM OF PROCESS '.

www.4en5mei.nl:
The monument resistance group in Amsterdam is a bronze sculpture group of three skinny men who in a purposeful, but sad posture. The image is placed on a pedestal. Surrounding the Memorial is a plateau of vowels laid out. The monument is 2 meters wide and 1.06 meter high, 1.6 meter deep.

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Oehlslager, the day after influential leader at the Sicherheitsdienst, was gunned down by members of the resistance were 29 people were executed at the Apollolaan. They were from the House of detention at the Weteringschans picked up where they sat awaiting their trial. They had nothing to do with this attack. The three figures have a symbolic load. The"suffer" imagined by means of three figures goes into the history back to the do of Jesus on the cross, with the good and the bad killer at his side. This famous image from the Western art history refers not only to the historical event on the Calvary, but to salvation from death in General. The guy in the Middle doing a brave attempt to see the danger with straight shoulders. At the two other figures is the State of mind to read off the body posture: anger, bewilderment and resignation. They are portrayed at the time that fate is inevitable.