Art@Site www.artatsite.com Leon Heijden Kruiwagen
Artist:

Leon Heijden

Title:

Kruiwagen

Year:
1982
Adress:
Amsterdamse Bos
Website:
www.amsterdamsebos.nl:
De Kruiwagen werd in 1980 op de Grote Speelweide als monument geplaatst. Het is een eerbetoon aan alle mensen die tijdens de crisis in de jaren dertig van de vorige eeuw gewerkt hebben aan de uitvoering van het 'Boschplan' en met name de Bosbaan. De kruiwagen werd gebruikt om de Bosbaan uit te graven. De aanleg van het Boschplan was een gemeentelijk werkverschaffingsproject. De kruiwagen is ontworpen door Leon van der Heijden uit Amsterdam.

www.amstelveenweb.com:
In het Amsterdamse Bos in de Grote Speelweide, staat dit monument, dat door veel kinderen als speelobject wordt gebruikt.
In 1928 had Amsterdam 50 tot 55.000 werklozen en de gemeenteraad besloot tot de aanleg van een stadsbos, onder de naam Boschplan. In 1934 gingen de eerste schoppen van het werkverschaffingsproject de grond in. Het hele Bos is met de hand aangelegd. Alleen de Bosbaan al kostte drie jaar om met de schop uit te graven. Het zwaarste werktuig daarbij was de kruiwagen. Het hele project zou uiteindelijk 30 jaar duren. En alleen al in de jaren 1934 - 1940 hebben minstens 20.000 mensen hier gewerkt. Zij hebben 3.000.000 kubieke meter grond verzet en 210.000 bomen geplant. In 1942 veranderde de naam Boschplan in Amsterdamse Bos.

www.amsterdam.nl:
Het gedenkteken is een eerbetoon aan de ruim 20.000 werklozen, die in de jaren '30 verplicht hebben gewerkt aan"het Bosplan".

Translation
www.amsterdamsebos.nl:
The Barrow was in 1980 as a monument placed on the large playground. It is a tribute to all the people who during the crisis in the 1930s worked on the implementation of the ' Bosch ' plan and, in particular, the Bosbaan. The wheelbarrow was used to the Bosbaan to dig out. The construction of the Bosch plan was a municipal job creation project. The wheelbarrow is designed by Leon van der Heijden from Amsterdam.

www.amstelveenweb.com:
In the Amsterdamse Bos in the large playground, this monument, which by many children as game object is used.
In 1928 had Amsterdam 50 to 55,000 unemployed and the City Council decided to build a city forest, under the name Bosch plan. In 1934 the first shovels of soil in the job creation project. The whole forest is hand laid out. Only the Bosbaan already took three years to with the shovel to dig out. The heaviest tool was the Barrow. The whole project would end up 30 years. And alone in the years 1934-1940 have at least 20,000 people worked here. They have 3,000,000 cubic yards of earth moving and 210,000 trees planted. In 1942 the name Bosch plan in Amsterdamse Bos.

www.amsterdam.nl:
The Memorial is a tribute to the more than 20,000 unemployed persons, who in the 1930s required have been working on"the Forestproject".