Art@Site www.artatsite.com Jeroen Henneman De Kus
Artist:

Jeroen Henneman

Title:

De Kus

Year:
1982
Adress:
Bijlmerdreef
Website:
A kiss as a perfect artifice
The two shiny strokes are powerful, but are also idealized forms and therefore without character. De Kus (The Kiss) by Jeroen Henneman is a literally work of art: the meaning of the lines is immediately clear. The line of the silhouette of the man is obviously wider than of the female silhouette and this is unfortunate, because this is too predictable.
The lines cross each other without a clear aesthetic function or meaning. To me it would be more beautiful when the lines would touch each other only from a special point of view beneath the sculpture.
To me the faces look at each other. I feel no intimacy and therefore I don’t recognize the title 'The Kiss'.
By walking underneath the artwork, the lines distort because of the change in the perspective. The brain continues to make faces out of the lines so these distortions are not noticeable. This is unfortunate because the effect of shortening, shifting, sliding along each another are not recognized while walking by.
The corporate aura of the surrounding homes and offices are because of the concrete in the facades. The art work is big and the surface is made of by shiny metal. This appearance suits with a more business-like subject, not with a kiss.
The idea of a line that makes a silhouette is effective but is extremely risky. This could be wrong if an intimate emotion is expressed. Without evoking recognizable, special materials, playful effects, characteristic faces the danger is it becomes awkward.
By Theo, www.artatsite.com

Vertaling:
Een kus als een perfect kunstje
De twee glimmende lijnen zijn krachtig, maar zijn ook geïdealiseerde vormen en daarom zonder karakter. De Kus van Jeroen Henneman is een letterlijk kunstwerk: de betekenis van de lijnen is direct duidelijk. De lijn van het silhouet van de man is duidelijk breder dan van de vrouwelijke silhouet en dat vind jammer, omdat dit te voorspelbaar is.
De lijnen lopen door elkaar heen zonder dat de esthetische functie of betekenis voor mij duidelijk is. Ik zou het mooier hebben gevonden als de lijnen elkaar maar op één manier zouden raken en alleen door op de juiste plek te gaan staan.
Naar mijn gevoel kijken de gezichten elkaar aan. Ik voel geen intimiteit en daarom herken ik mij niet de titel ‘De Kus’.
Door onder en langs te lijnen te lopen vervormen de lijnen door de verandering in het perspectief. Het brein blijft er gezichten van maken waardoor deze veranderingen niet opvallen. Dit is jammer omdat het effect van verkorting, verschuiving, langs elkaar schuiven van de lijnen niet opvalt tijdens het lopen onder het kunstwerk door.
De zakelijke uitstraling van de omringende woningen en kantoren komt door het beton in de gevels. Het kunstwerk is groot en uitgevoerd in glimmend metaal. Dit geheel past bij een meer zakelijk onderwerp, niet bij een kus.
Het idee van een lijn die een silhouet maakt is doeltreffend maar is uiterst riskant. Dit kan verkeerd uitpakken als een intieme emotie wordt uitgedrukt. Zonder een herkenbare evocerende werking, bijzondere materialen, speelse effecten, karakteristieke gezichten is er het gevaar dat het verwordt tot een kunstje.
Door Theo, www.artatsite.com

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Henneman noemt het zelf een ‘staande tekening’, de drager van de voorstelling is niet papier maar lucht. ,,Het is echt een uitvinding geweest', zegt Henneman en hij weet nog precies hoe het kwam. Van ijzerdraad maakte hij het wóórd sculptuur en zette dat op een sokkeltje. Toen zag hij dat het woordbeeld volume kreeg, zodra een lijn onderbroken werd. De hersenen van de toeschouwer vullen dat ontbrekende deel, als erachter liggend, aan.
Met deze techniek maakte Henneman onder andere een portret van de koningin en 'een bureaulamp' op het stadskantoor in Zwolle. ,,Ik ben tekenaar, schilder en objectenmaker, en ik denk dat deze uitvinding het resultaat is van een soort kruisbestuiving.'
Het thema De Kus ontdekte hij toevallig, in 1972, in Mexico. Henneman: 'Op een dag vond ik er een soldeerbout. Er werd daar ook een soort zilverdraad verkocht. Ik heb tussen twee rechtopstaande takjes een spinnenweb van zilverdraad gemaakt en ontdekte toen het thema.' Henneman construeerde in dat web twee draden zo, dat ze het profiel van een kussende man en vrouw vormden.
In 1983 kregen de constructeurs en de kunstenaar voor dit werk de Staalprijs. Henneman: ''Het was leuk te merken dat de technische kant van mijn werk werd gewaardeerd. De jury was niet artistiek ingesteld, sommigen dachten echt dat het alleen wat kronkelende stalen buizen waren.''
Het ‘kus-concept’ was eveneens het uitgangspunt voor het beeld De Kus in Apeldoorn (2006), het huwelijkscadeau van de Apeldoorners aan Willem-Alexander en Máxima.

www.wikipedia.org:
Johannes Jeroen Maria (Jeroen) Henneman (Haarlem, 17 oktober 1942) is een Nederlandse schilder, tekenaar, graficus, illustrator, beeldhouwer en theater- en televisiemaker.

Translation
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Henneman calls it a ' standing drawing ', the carrier of the performance is not paper but air.,, it's really been an invention ', says Henneman and he remember exactly how it came. He made the wóórd sculpture of iron wire and put that on before. Then he saw that the word image volume got, once a line was interrupted. The brain of the beholder fill that missing part, as lying behind, to.
with this technique made Henneman, among other things, a portrait of the Queen and ' a desk lamp ' on the municipal offices in Zwolle.,, I'm draughtsman, painter and objects Creator, and I think this invention is the result of a kind of cross-pollination. '
the theme the kiss he discovered by chance, in 1972, in Mexico. Hailey:"one day I found there a soldering iron. There was also a kind of silver wire sold there. I have between two upright twigs a spider web made of silver wire and then discovered the theme." Henneman constructed in that web two wires so that they formed the profile of a man and woman kissing.
In 1983 got the constructors and the artist for this work the steel price. Henneman: '' it was fun to note that the technical side of my work was appreciated. The jury was not artistic set, some thought really that it's only what winding steel tubes were. '"
The ' kiss-concept ' was also the starting point for the image the kiss in Apeldoorn (2006), the wedding gift of the Apeldoorners to Willem-Alexander and Máxima.

www.wikipedia.org:
Johannes Maria (Jeroen) Jeroen Henneman (born 17 October 1942) is a Dutch painter, draughtsman, printmaker, illustrator, sculptor and theatre and television maker.