Art@Site www.artatsite.com Barend van Herpe What will the neighbours say?
Artist:

Barend van Herpe

Title:

What will the neighbours say?

Year:
1988
Adress:
Van Reenenstraat
Website:
www.amsterdam.nl:
'What will the neighbours say' was bij haar ontstaan een foto-technische primeur. Namelijk eind jaren tachtig waren geen voorbeelden voorhanden van fotokunstwerken met deze monumentale omvang.
Oorspronkelijk was het werk gemaakt voor - en geplaatst in - de Van Hallstraat. Daar had de kunstenaar zich laten inspireren door de 19e eeuwse staatsman Floris Adriaan van Hall (1791-1866) die de lege staatskas vulde via gedwongen staatsleningen. Op deze man en zijn arrogante houding tegenover het volk is de afbeelding gebaseerd.
Van Herpe (1956) gebruikt traditionele symbolen onder andere uit het werk van de 15e eeuwse schilder Jeroen Bosch, maar ook hedendaagse cliché's uit de reclamewereld en de pers. Zo geven de vogels de hoge positie van Van Hall weer, terwijl de uitgebeelde figuur hiermee de draak lijkt te steken.
Een kleurenfoto met het ontwerp werd aangekocht door het Groninger Museum. Hier - in een openbare buitenruimte - is het werk in zwart-wit uitgevoerd om juist haar uniciteit ten opzichte van de vele gekleurde reclamebillbords in de stad, te benadrukken.

Translation
www.amsterdam.nl:
"What will the neighbours say was at its inception a photo-technical first. Namely in the late eighties were no examples available of photo works of art with this monumental size. the work was Originally created for
-and placed in-the Van hallstraat. There the artist inspired by the 19th-century statesman Floris Adriaan van Hall (1791-1866) who filled the empty state coffers through forced State loans. On this man and his arrogant attitude to the people is the image based.
Venkataramana (1956) uses traditional symbols, among others, the work of the 15th century painter Hieronymus Bosch, but also contemporary clichés from the advertising world and the press. So give the birds the high position of Van Hall again, while the illustrated figure this the Dragon seems to cross.
A color photo with the design was purchased by the Groninger Museum. Here-in a public outdoor space-is the work in black and white performed to correct its uniqueness compared to the many colored billbords advertising in the city, to emphasize.