Art@Site www.artatsite.com Berend Peter Hogen Esch Monument voor een Verzonken Stad
Artist:

Berend Peter Hogen Esch

Title:

Monument voor een Verzonken Stad

Year:
1981
Adress:
Erasmuspark
Website:
www.amsterdam.nl:
De plastiek met schuine lijnen is in 1981 gemaakt voor het Frederik Hendrikplantsoen in het vroegere stadsdeel Westerpark. Het beeld vormde daar een visueel tegenwicht aan de naar opzij buigende, oude bomen in het plantsoen. De net zichtbare blauwe betonpalen gaven aan dat die buurt in de achttiende en negentiende eeuw op de grens van de stad en het waterrijke polderland lag. Tegelijk symboliseerden ze de onzichtbare heipalen waar Amsterdam op gebouwd is.
Door herinrichting van het Frederik Hendrikplantsoen is de plastiek in 2013 verplaatst naar het Erasmuspark. Hoewel hier de schuine bomen ontbreken is de symboolwaarde van het kunstwerk onveranderd. Een betekenis die terugkomt in de titel ‘Monument voor een verzonken stad’. Het beeld komt binnen het oeuvre van kunstenaar Berend Peter voort uit een serie beelden met de titel 'Dwazen denken te beschermen'. Een tweede staat in de Indische buurt in stadsdeel Oost.
Het beton van het beeld is met een pigment door en door blauw gekleurd. Bij het tweede beeld 'vergat' de aannemer het blauwe pigment toe te voegen, waarna de kunstenaar het beeld dusdanig schilderde dat het vaal-blauw werd. Bij later onderhoud werd zonder navraag naar de oorspronkelijke kleur, het beton zo keihard blauw geschilderd als de kunstenaar niet wilde. Het onderhoud van ‘Monument voor een verzonken stad’ is altijd in overleg met de kunstenaar uitgevoerd. Zoals ook de keuze voor de huidige locatie in het Erasmuspark.

Translation
www.amsterdam.nl:
The plastic with angled lines is made in 1981 for the Frederik Hendrik plantsoen in the former Borough of westerpark. The image formed there a Visual balance to the sideways bending, old trees in the Park. The just visible blue concrete piles indicated that that neighborhood in the eighteenth and nineteenth centuries on the border of the city and the water rich polder land lay. At the same time they symbolized the invisible piles where Amsterdam was built. redevelopment of the
By Frederik Hendrik plantsoen is the plastic in 2013 moved to the Erasmus park. Although here the oblique trees lack is the symbolic value of the artwork remained unchanged. A meaning that comes back in the title ' Monument to a lost empire '. The image comes within the oeuvre of artist Berend Peter out of a series of sculptures entitled ' to protect ' Fools think. A second neighborhood in the East Indian State.
the concrete of the image is colored with a blue pigment by and by. At the second image ' forgot ' to add the blue pigment the contractor, after which the artist painted the image such that the pale-blue was. In later maintenance was without inquiring to the original color, the concrete so adamant painted blue if the artist did not want. The maintenance of ' Monument to a lost empire ' is always in consultation with the artist performed. As the choice for the current location in the Erasmuspark.