Art@Site www.artatsite.com Gerard van der Kaap Zonder Titel
Artist:

Gerard van der Kaap

Title:

Zonder Titel

Year:
2000
Adress:
Bredero College
Website:
www.dwaalmachine.sjonges.nl:
De leerlingen van de school op een glamour-wijze laten zien; dat wilde mediakunstenaar Gerald van der Kaap (1959) met zijn werk voor het Bredero College in Amsterdam bereiken. Over een periode van vijf jaar zijn op de zijgevel van het oude schoolgebouw foto's op billboard formaat te zien van leerlingen van de school. Van der Kaap fotografeerde de leerlingen in en rond de school, thuis of in een studio. De foto’s worden elk half jaar verwisseld met nieuwe foto's van scholieren. De kandidaten worden gekozen in overleg tussen de kunstenaar en de leerlingen. Van der Kaap koos ervoor leerlingen als onderwerp te nemen voor zijn foto's, vanuit het idee dat het werk dan als vanzelfsprekend meer zou gaan leven bij de jongeren.
Het overnemen van reclametechnieken in de kunst, en dan specifiek het opblazen van foto's of het gebruiken van billboards, is al eerder gebruikt voor kunst in de openbare ruimte. Het werk 'Melly Shum Hates Her Job' van Ken Lum in Rotterdam bijvoorbeeld ziet eruit als een reclameposter. In 1999 organiseerde SKOR de manifestatie 'Tales of the tip' waarbij het de bedoeling was dat de betrokken kunstenaars tijdelijk werk zouden maken voor een voormalige vuilstortplaats in Breda. Omdat men echter vreesde dat het werk op deze uitgestrekte locatie in het niet zou vallen werd besloten de ideeën van de kunstenaars op billboards te tonen.

Translation
www.dwaalmachine.sjonges.nl:
The students of the school on a glamour-show mode; that wild media artist Gerald van der Kaap (1959) with his work for the Bredero College, Amsterdam. Over a period of five years on the side wall of the old school building to see photos on billboard size by pupils of the school. Varda photographed the students in and around the school, at home or in a studio. The photos are swapped every six months with new photos of students. The candidates are chosen by agreement between the artist and the pupils. Vaughan chose to take students as the subject for his photos, from the idea that the work would go more for granted than life with the young people.
Taking over advertising techniques in art, and then specific blowing up photos or using billboards, has been used before for art in public space. The work ' Melly Shum Hates Her Job ' by Ken Lum in Rotterdam for example looks like an advertising poster. In 1999 organized SKOR the manifestation ' Tales of the tip ' where it was intended that the artists involved would make temporary work for a former landfill site in Breda. Because, however, feared that the work on this vast location in it would not fall, it was decided the ideas of the artists to show on billboards.