Art@Site www.artatsite.com Edith ten Kate De Vlam
Artist:

Edith ten Kate

Title:

De Vlam

Year:
1979
Adress:
Sint Lucas Andreas Ziekenhuis
Website:
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
In de database van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie wordt de stijl van de in Den Haag geboren kunstenares omschreven met ‘organisch abstract’.

www.amsterdam.nl:
Organisch abstract bronsplastiek van Edith ten Kate (1917) dat bestaat uit dynamische vormen met twee openingen in het midden die in een punt samenkomen.

Lelylaan nieuwsbrief:
Over de kunst van het oude Andreasziekenhuis: Met de sloop van het gebouw raakte een kleine tien kunstwerken verweesd. Ze hadden het oude ziekenhuis een eigen smoel, een identiteit en herkenbaarheid gegeven. Nu het gebouw is verdwenen, moet de kunst op een nieuwe plek aarden. Neem Vlam. Jarenlang stond het monumentale abstracte plastiek in de tuin van het Andreasziekenhuis. Bezoekers konden het beeld van kunstenares Edith ten Kate maar moeilijk missen. Het is nu te vinden aan de kop van het Lucas-Andreasziekenhuis, aan de kop van de E-vleugel aan de Jan Tooropstraat.

Translation
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
In the database of the Netherlands Institute for art history is the style of the artist born in the Hague with"organic abstract '.

www.amsterdam.nl:
Organic abstract by Edith ten Kate (1917) that consists of dynamic shapes with two openings in the middle in a node.

Lelylaan newsletter:
About the art of the old Andreas Hospital: With the demolition of the building hit a little ten orphaned works of art. They had the old hospital a private face, given an identity and recognition. Now the building is gone, the art on a new place earths. Take Flame. For years, the monumental abstract sculpture in the garden of the Andreas hospital. Visitors could the image of artist Edith ten Kate but hard to miss. It can now be found at the head of the Lucas-Andreas hospital, at the head of the E-wing at the Jan Tooropstraat.