Art@Site www.artatsite.com Carel Kneulman Het Lieverdje
Artist:

Carel Kneulman

Title:

Het Lieverdje

Year:
1960
Adress:
Spui
Website:
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
De beeldhouwer Kneulman: 'Ik heb het beeldje met enorm veel plezier gemaakt. Dat komt misschien wel doordat ik zelf vroeger zo’n jongetje ben geweest. De lef van het gosertje, zijn arrogante houding, het petje, dat zijn dingen die ik nog heel goed aanvoel. Het is een grappig beeldje van een gewoon rotjongetje, enigszins een zelfportret van mij. Het heeft eigenlijk niets met kunst te maken. Het is gewoon een exponent van wat je de humor in de kunst zou kunnen noemen.'
Kneulman noemde het Lieverdje liefkozend 'mijn tuinkabouter'. 'Wat ik maakte, was allemaal een protest tegen de rotzooi', zei hij in een interview over zijn werk aan het eind van de jaren veertig. 'Ze hadden het over de eeuw van het kind. Maar ik vond het een wereld waarin het kind niet kan spelen. Ik maakte lange, magere figuren.'

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Naast het middelpunt van happenings, speelde het Lieverdje ook een rol in het doorbreken van 'de burgerlijke truttigheid'. Eind 1967 verscheen Phil Bloom als eerste ontkleed op de Nederlandse televisie wat tot veel commotie en zelfs tot kamervragen leidde. Die zomer had ze zich al naakt laten fotograferen voor het Lieverdje, de foto werd als ansichtkaart uitgebracht.

Translation
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
the sculptor Kneulman:"I have made a lot of fun with the figurine. That might be because I've been such a little boy. The guts of the gosertje, his arrogant attitude, the hats, which are things that I aanvoel it perfectly well. It's a funny statue of a rotjongetje, just somewhat of a self portrait of me. It actually has nothing to do with art. It's just an exponent of what you might call the humor in art."
Kneulman Sweetie lovingly call my garden GNOME called it '."What I made, was all a protest against the mess, " he said in an interview about his work at the end of the 1940s."They were talking about the age of the child. But I thought it was a world in which the child can not play. I made long, skinny figures."www.buitenbeeldinbeeld.nl

:
in addition to the center of happenings, het Lieverdje played a role in breaking"the civil truttigheid". Phil Bloom first appeared in late 1967 undressed on Dutch television which created quite a stir and even led to questions. That summer she had already let photograph naked for the Lamb, the photo was released as postcard.