Art@Site www.artatsite.com Bastienne Kramer Rembo
Artist:

Bastienne Kramer

Title:

Rembo

Year:
2005
Adress:
Rembrandtpark
Website:
Dit is geen sprookje
Rembo van Bastienne Kramer is een sterke man. Hij staat wijdbeens op grote voeten. De armen komen uit een indrukwekkende borstpartij en zijn ontspannen maar toch bereid om direct in actie te komen.
Maar als je dichterbij komt zie je iets anders. Deze man heeft de ogen wijd open en lacht. Deze man heeft pijpenkrullen met daarin bloemen.
De tong beweegt, Rembo fluistert iets, of vergis ik mij nou?
Als ik weer uitzoom zie ik dat de groene reus bijna opgaat in de bomen, struiken en het gras. Deze reus gaat op in zijn omgeving.
Rembo van Bastienne Kramer is een lieve en sterke reus die ons vrolijke berichten influistert. Deze berichtjes zijn geen sprookje maar een stevig verhaal.
Door Theo, www.artatsite.com

www.bastiennekramer.nl:
The work is placed in the Rembrandtpark in Amsterdam where a lot of demolition takes place. Every time the work is attacked the molested areas on the sculpture will be replaced with bronze inlays. Due to (possible) molest the ceramic sculpture slowly changes into a bronze sculpture.
2004-2005 A ceramic glazed sculpture. Size of the sculpture 320 x 115 x 100 cm The sculpture was modelled solid and than hollowed out.

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst:
Het beeld Rembo van Bastienne Kramer is begin december 2005 geplaatst in het Rembrandtpark in Amsterdam. Rembo is een 3,20 m hoog beeld en gemaakt van groen geglazuurde keramiek met een gedetailleerde versiering op de huid, gebaseerd op een uitvergroting van de traditionele techniek; Friese kerfsnede.
Bastienne Kramer heeft met dit kunstwerk een zichtbare, letterlijk en figuurlijk beweeglijke vertaalslag voor het verschijnsel vandalisme in de openbare ruimte gezocht. Elke keer als de oppervlakte van Rembo beschadigd wordt, zal op die plaats een camouflagevlek van brons in de huid van het beeld ingelegd worden. Het keramische kunstwerk verandert in de loop der tijd partieel in een bronzen beeld; het relatieve van de huidige verschijning wordt geaccentueerd en de verandering tot kwaliteit en ‘meerwaarde’ verheven.
Door oneigenlijke inzet van ambachtelijke technieken binnen een beproefde vormentaal voegt Bastienne Kramer het vertrouwde en het bevreemdende van culturele en maatschappelijke afspraken, uitingen en stijlen bij elkaar.
Stadsdeel Slotervaart heeft de kunstenaar gevraagd in het ontwerp voor een beeld in de openbare ruimte rekening te houden met extreme vormen van vernielzucht in de omgeving van het Rembrandtpark.

www.amsterdam.nl:
Toen het stadsdeel Bastienne Kramer vroeg ‘rekening te houden met extreme vormen van vernielzucht in de omgeving van het Rembrandtpark’ besloot zij dit vandalisme als uitgangspunt te nemen voor haar werk. Haar beeld mag namelijk wel vernield worden. In een dergelijke situatie komt Kramer het beschadigde keramiek vervangen door brons. Zo verwordt het kunstwerk daarmee langzaam tot een letterlijke verbeelding van vandalisme.

Translation
www.bastiennekramer.nl:
The work is placed in the Rembrandt park in Amsterdam where a lot of demolition takes place. Every time the work is molested attacked the areas on the sculpture will be replaced with bronze inlays. Due to (possible) molest the ceramic sculpture slowly changes into a bronze sculpture.
2004-2005 A ceramic glazed sculpture. Size of the sculpture 320 x 115 x 100 cm The sculpture was modelled hollowed out solid and than.

The Amsterdam Fund for the Arts:
the image is early december 2005 Rembo of Bastienne Kramer posted in the Rembrandt park in Amsterdam. Rembo is a 3.20 m high statue and made of green glazed ceramic with a detailed decoration on the skin, based on an enlargement of the traditional technique; Frisian notch cut.
George Kramer has a visible with this work of art, literally and figuratively mobile translation for the phenomenon of vandalism in public space wanted. Every time the surface of Rembo damaged, will place a camouflage stain of bronze in the skin of the image be inlaid. The ceramic work of art changes over time partially in a bronze statue; the relative of the current appearance is accentuated and the change to ' lofty ' quality and added value.
By improper deployment of craft techniques within a proven formal language adds the familiar and the strange Bastienne Kramer of cultural and social events, expressions and styles together. slotervaart district
, the artist asked in the design for an image in the public space to take into account extreme forms of destructiveness near Rembrandt park.

www.amsterdam.nl:
When the city part Kramer asked ' to take account of Bastienne extreme forms of destructiveness near Rembrandt park ' they decided this vandalism as the basis for her work. Because her image may be destroyed. Kramer comes in such a situation the damaged ceramics replaced by bronze. So turning the artwork it slowly to a literal imagination of vandalism.