Art@Site www.artatsite.com Hildo Krop Berlage-Monument
Artist:

Hildo Krop

Title:

Berlage-Monument

Year:
1966
Adress:
Victorieplein
Website:
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Hildo Krop kreeg in 1956 de eretitel Stadsbeeldhouwer van Amsterdam en kreeg in datzelfde jaar de gemeenteopdracht een monument voor Berlage te vervaardigen.
Door ziekte van Krop duurde het tien jaar eer het beeld kon worden onthuld. Bij de onthulling sprak Burgemeester van Hall van"waarderende gedachten voor twee belangrijke Amsterdammers" (Krop en Berlage) en bedankte Krop voor alles wat hij voor Amsterdam gedaan had.
Krop, die toen al bijna 80 jaar was, heeft het beeld grotendeels zelf uitgehakt.
Het plateau waarop het beeld staat was oorspronkelijk bekleed met flagstones. Na renovatie werd het betegeld met een grijze leisteensoort. Aan de zijkanten van de sokkel zijn een metselaar, een steigerbouwer, een beeldhouwer, een opperman en een tekenaar uitgebeeld, een eerbetoon aan de anonieme arbeiders, zonder wie het werk van Krop niet tot stand had kunnen komen.

www.zuidelijkewandelweg.nl:
Misschien is Krop wel de meest veelzijdige kunstenaar uit de vorige eeuw. Naast beelden maakte hij boekbanden, litho’s, schilderijen, en (sterk politiek getinte) houtsneden. Daarnaast ontwierp hij meubels, vloerkleden tot en met complete interieurs, en was hij een begaafd keramist, ivoorsnijder en medailleur.

www.wikipedia.org:
Krop is verantwoordelijk voor het beeldhouwwerk aan vele bruggen en panden in Amsterdam. Bekend is ook zijn Berlage-monument op het Victorieplein en de plaquette aan het monument op de Afsluitdijk. Op het Nassauplein in Den Haag staat een oorlogsmonument van zijn hand. In de Jugendstilvilla Rams Woerthe in Steenwijk is in een aantal kamers een veelzijdige collectie van zijn werk tentoongesteld.

Translation
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Hildo Krop got in 1956 the honorary title Townscape hack of Amsterdam and got in the same year the commune command a monument to Berlage in manufacture. It took ten years due to illness of Krop honor the image could be revealed. At the unveiling of Mayor Hall spoke of"appreciative thoughts for two important Locals" (Krop and Berlage) and thanked Krop for all he had done for Amsterdam. Krop, who was then already nearly 80 years, the image was largely limestone. The plateau on which the image is was originally covered with flagstones. After renovation it was tiled with a grey slate kind. On the sides of the pedestal are a Mason, a dock Builder, a sculptor and a draughtsman, depicted a opperman, a tribute to the anonymous workers, without whom the work of Krop could not come.

www.zuidelijkewandelweg.nl:
Maybe Krop is the most versatile artist from the last century. In addition to images he made bookbindings, lithographs, paintings, and (strongly politically motivated) woodcuts. In addition, he designed furniture, rugs to complete interiors, and he was a gifted ceramic artist, ivory cutter and medallist.

www.wikipedia.org:
Krop is responsible for the sculpture to many bridges and buildings in Amsterdam. Include-Memorial on victory square and the plaque on the monument on the Afsluitdijk. On the Nassau square in the Hague is a war memorial of his hand. In the art nouveau villa Rams Woerth in Steenwijk in some rooms is a versatile collection of his work exhibited.