Art@Site www.artatsite.com Gerda van der Laan H.M. van Randwijk
Artist:

Gerda van der Laan

Title:

H.M. van Randwijk

Year:
1970
Adress:
Weteringlaan
Website:
www.adambeeldenva1900.blogspot.nl:
een volk dat voor tirannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht ...
Deze tekst op de muur in het plantsoen bij het Weteringcircuit is de slotregel van Van Randwijks gedicht Bericht aan de levenden. Dit monument voor de verzetsstrijder H.M. van Randwijk is ontworpen door Gerda van der Laan in 1970. Van Randwijk was betrokken bij de illegaliteit en een van de oprichters van het illegale blad Vrij Nederland, waar hij als hoofdredacteur fungeerde. In 1942 werd hij door de Duitsers gearresteerd en zes weken lang verhoord; hij ontkende stug en hield vol dat iemand met zijn theologische opvattingen geen verzetsblad kon uitgeven. Hij werd vrijgelaten met de uitroep:"U bent óf onschuldig, óf de grootste leugenaar die er bestaat."

www.4en5mei.nl:
De tekst op het monument is de slotregel van Van Randwijks gedicht Bericht aan de levenden. Van Randwijk schreef dit gedicht in 1953 om te worden aangebracht op een monument op de Erebegraafplaats in Bloemendaal. Uiteindelijk werd daar echter gekozen voor een prozatekst van zijn hand met dezelfde titel.

www.vanderkrogt.net:
Hendrik Mattheus (Henk) van Randwijk (Gorinchem, 9 november 1909 - Purmerend, 13 mei 1966), Nederlandse verzetsman, journalist, schrijver en dichter. In de oorlog was Van Randwijk snel betrokken bij de illegaliteit. Zijn schuilnaam was Sjoerd van Vliet. Hij was één van de oprichters van Vrij Nederland en fungeerde als hoofdredacteur. Na de oorlog zou hij ook hoofdredacteur van het blad blijven.

www.bijbelencultuur.nl:
Bijbelreferenties: Nehemia 4:8, Jesaja 9:1

Translation
www.adambeeldenva1900.blogspot.nl:
a nation that yields to tyrants
will & More than life and property losses then the light goes out ...
This text on the wall in the park at the Wetering Circuit is the last line of Van Wijk's Edge poem Message to the living. This monument to the resistance fighter HM Randwijk designed by Gerda van der Laan in 1970. From Randwijk was involved in the illegal and one of the founders of the underground newspaper Pretty Netherlands, where he served as editor in chief. In 1942 he was questioned long arrested by the Germans and six weeks; He denied stiff and insisted that someone no resistance sheet could spend with his theological views. He was released with the exclamation:"You're either innocent, or the biggest liar of all."

www.4en5mei.nl:
The text on the monument is the last line of Van Wijk's Edge poem Message to the living. From Randwijk wrote this poem in 1953 to be applied to a monument at the memorial cemetery in Bloemendaal. Eventually, however, it opted for a prose text of his hand with the same title.

www.vanderkrogt.net:
Matthew Hendrik (Henk) of Randwijk (Gorinchem, November 9, 1909 - Purmerend, May 13, 1966) Dutch resistance fighter, journalist, writer and poet. In the war of Randwijk quickly involved in the illegality. His pseudonym was Sjoerd van Vliet. He was one of the founders of Freedom Netherlands and served as editor in chief. After the war he would remain editor of the magazine.

www.bijbelencultuur.nl:
Bible References: Nehemiah 4: 8, Isaiah 9: 1