Art@Site www.artatsite.com Atelier Van Lieshout Drijfbeeld
Artist:

Atelier Van Lieshout

Title:

Drijfbeeld

Year:
2000
Adress:
Lange Vonder
Website:
www.amsterdam.nl:
Sinds het eind van de jaren tachtig vervaardigt Joep van Lieshout onder andere meubels en sanitair uit glasvezel en polyester. Zijn werk bevindt zich op de grens van kunst, architectuur en massaproduct en overbrugt zo de kloof tussen kunst en leven. Zijn objecten zijn zowel autonome sculpturen als gebruiksvoorwerpen met een onbeperkte oplage, leverbaar in diverse (vaak harde) kleuren en afmetingen. Daarnaast ontwikkelde Atelier Van Lieshout (de naam waaronder de kunstenaar en zijn medewerkers sinds enkele jaren werken) nog andere tijdelijke verbln als een monument voor het verlies van uniciteit en inventiviteit in deze ijfsplaatsen zoals de 'Tampa-skull' (1998), een ruimtestation-achtige verblijfsruimte, en 'Favela' (2001), een ontwerp geïnspireerd op de sloppenwoning.

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
In de jaren negentig verrees de woningbouw van Twiske West. Op deze nieuwbouwwijk heeft de architecte Liesbeth van der Pol duidelijk haar stempel gezet. Deze nieuwe buurt is bekend van haar trommelwoningen aan de boorden van het water. Wie vanaf het Zuideinde Twiske West binnengaat, wordt verrast door een drijfbeeld van de kunstenaar Joep van Lieshout in het water nabij het Schelvisch Hoofd.

www.wikipedia.org:
Atelier Van Lieshout (AVL) is de in 1995 opgerichte studio en werkplaats rond de beeldhouwer Joep van Lieshout, gevestigd in Rotterdam.
Binnen AVL werkt een groep van ongeveer 20 kunstenaars en ontwerpers onder leiding van Joep van Lieshout samen aan het uitvoeren van opdrachten en vrij werk. Het atelier maakte internationaal furore met beelden die op de scheidslijn tussen kunst, design en architectuur en design balanceren. De kunst van Atelier Van Lieshout heeft veelvuldig een (theoretische) gebruiksfunctie, zoals een mobiel verblijf of een sanitaire unit. Hiermee wil Atelier Van Lieshout de rol, het nut van kunst bevragen.
Het oeuvre van Atelier Van Lieshout strekt zich uit van machines tot sculpturen, van meubels tot gebouwen, van installaties tot ontwerpen voor utopische en distopische steden. Het werk toont een terugkerende fascinatie voor systemen: economische en politieke systemen, de samenleving en de rol van de mens hierin, autarkie, het menselijk lichaam. Ook gaat het werk in op meer klassieke thema's als leven en dood. AVL is met haar werk te zien in de collecties van vele musea, en op vele tentoonstellingen (waaronder de Biënnale van Venetië), in zowel binnen- en buitenland.
Atelier Van Lieshout werkt veel met polyester en maakte bijvoorbeeld het grote polyester beeld Big Funnelman, dat geplaatst is langs de A27 bij de afrit Breda. Daarnaast werkt Atelier Van Lieshout ook regelmatig in brons en hout, en met kant-en-klare materialen.
Een van de bekendste projecten van Atelier Van Lieshout is de oprichting van AVL-Ville, 2001, een culturele vrijstaat in de haven van Rotterdam, met een eigen grondwet en een eigen zelfvoorzienende economie, met landbouw, medische zorg en een restaurant, maar ook een werkplaats voor wapens - de vrijstaat had immers ook een leger nodig. AVL-Ville bestond slechts één jaar. Na dit jaar zijn er een aantal 'franchises' opgezet, waaronder een drijvend restaurant dat tentoongesteld werd op een vlot in de haven van Arnhem ter gelegenheid van de beeldententoonstelling Sonsbeek 9 in en om Park Sonsbeek te Arnhem.
Dit werd gevolgd door de projecten Sportopia/Disciplinator, waarbij gebruik werd gemaakt van readymade materialen als steigerbuizen, in een installatie die de grenzen van fysieke en geestelijke opwinding opzocht, de Organen serie, met vergrote, multifunctionele schaalmodellen van menselijke lichaamsdelen, en de Technocraat, een gesloten circuit van voedsel, alcohol, uitwerpselen en energie, met de mens als een tandwiel in dit systeem.
Recente projecten zijn onder meer SlaveCity, uit 2005, een sinistere dystopie, een zelfvoorzienende, geoptimaliseerde stad waar de bruikbare mens maximaal wordt ingezet om inkomsten te genereren en de niet bruikbare mens wordt hergebruikt. Dit project werd gevolgd door Cradle to Cradle, een installatie uit 2009 waarin het hergebruik van mensen centraal staat. In 2010 maakte Atelier Van Lieshout de tentoonstelling Infernopolis in de Onderzeebootloods in Rotterdam. De Onderzeebootloods is een samenwerkingsproject van Havenbedrijf Rotterdam en Museum Boijmans Van Beuningen. De komende vijf jaar organiseert Museum Boijmans Van Beuningen elk jaar een bijzondere tentoonstelling in de Onderzeebootloods; Atelier Van Lieshout was de eerste die gevraagd werd om in de Onderzeebootloods, het Nederlands antwoord op de Tate Modern, tentoon te stellen. Zijn Domestikator was te zien in Bochum, Parijs en Amsterdam.
In 2012 werkte AVL aan New Tribal Labyrinth, een vooruitblik op een mogelijke toekomst, waarin de mens, nadat onze hulpbronnen zijn opgeraakt, weer meer op zichzelf zal worden teruggeworpen. In deze toekomst is geen ruimte meer voor natie-staten, maar leeft men in kleinere stamverbanden, afhankelijk van kleinschalige, rudimentaire landbouw en industrie.

Translation
www.amsterdam.nl:
since the late 1980s manufactures Joep van Lieshout among other furniture and bathroom fixtures from fiberglass and polyester. His work is on the border of art, architecture and mass product and bridges so the gap between art and life. His objects are both autonomous sculptures as utensils with an unlimited Edition, available in various (often hard) colors and dimensions. In addition developed Atelier Van Lieshout (the name under which the artist and his work for several years, employees) still other temporary verbln as a monument to the loss of uniqueness and inventiveness in this ijfsplaatsen like the ' Tampa-skull ' (1998), a space station-like lounge, and ' Favela ' (2001), a design inspired by the slum dwelling.

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
In the 1990s arose the residential building of Twiske West. On this new housing development has the architect Liesbeth van der Pol clearly put her stamp. This new neighborhood is known for her drum properties on the edges of the water. Who enters from the South end Twiske West is surprised by a driving image by the artist Joep van Lieshout in the water near the Schelvisch head.