Art@Site www.artatsite.com Marijke van Lis Woezel
Artist:

Marijke van Lis

Title:

Woezel

Year:
1972
Adress:
Zaanhof
Website:
www.hart.amsterdammuseum.nl:
Dit beeld hoort bij de familie van de 'Woezels' die de kunstenares Marijke Ouendag- van Lis in 1972 gemaakt heeft. De andere drie beelden van deze familie zijn in Amsterdam-Noord te vinden in de buurt van Molenwijk. De Woezels komen uit het verhaal van Winnie de Poeh. Harrie Geelen heeft een liedje over de Woezels geschreven.

www.adambeeldenva1900.blogspot.nl:
In het rustige hofje 'de Zaanhof' in de Spaarndammerbuurt, ontworpen door architect Walenkamp in 1920, kunnen de bewoners elke dag genieten van een vrolijk en kleurrijk beeld. Dit beeld, bestaande uit twee vogels, hoort bij de familie van de 'Woezels' die de kunstenares Marijke Ouendag-van Lis in 1972 gemaakt heeft. De andere drie beelden van deze familie zijn in Amsterdam-Noord te vinden in de buurt van Molenwijk. De Woezels komen uit het verhaal van Winnie de Poeh.

www.amsterdam.nl:
De ‘Woezel’ van Van Lis (1937) is één van haar drie speelobjecten in Amsterdam, gemaakt eind jaren zeventig. Het is een mooi voorbeeld van functionele kunst. Het werd ontworpen en geplaatst ten tijde van de eerste stadsvernieuwing in de Spaarndammerbuurt.
In 1998 is de plastiek grondig gerenoveerd, waarbij onder meer een veilige speelvloer werd aangelegd. Het beeld is daarbij in de oorspronkelijke kleuren herschilderd en de kunststofvloer is gemaakt in een aangepaste kleurencombinatie. Het beheer van de waterinstallatie is in handen van bewoners van de hof.

Translation
www.hart.amsterdammuseum.nl:
This image belongs to the family of the"Woezels" that the artist made in 1972 by Marijke Ouendag-Lis. The other three images of this family are in Amsterdam-Noord located near Mill District. The Woezels come from the story of Winnie the Pooh. Harrie Geelen has written a song about the Woezels.

www.adambeeldenva1900.blogspot.nl:
In the quiet courtyard"the Zaanhof" in the Spaarndammerbuurt, designed by architect w. in 1920, the residents enjoy a cheerful and colorful image. This image, consisting of two birds, is part of the family of the"Woezels" that the artist made in 1972 by Marijke Ouendag-Lis. The other three images of this family are in Amsterdam-Noord located near Mill District. The Woezels come from the story of Winnie the Pooh.

www.amsterdam.nl:
the ' Woezel ' of of Lis (1937) is one of its three game objects in Amsterdam, made in the late 1970s. It is a fine example of functional art. It was designed and posted at the time of the first urban renewal in the Spaarndammerbuurt.
In 1998 the plastic thoroughly renovated, including a safe play floor was laid out. The image is repainted in their original colors and the plastic floor is made in a custom color scheme. The management of the water plant is owned by residents of the Court.