Art@Site www.artatsite.com Guillaume Lo-A-Njoe Monument voor Slachtoffers van de Vliegramp in Suriname
Artist:

Guillaume Lo-A-Njoe

Title:

Monument voor Slachtoffers van de Vliegramp in Suriname

Year:
1991
Adress:
s Gravesandeplein
Website:
Sorrow and loss
This artwork expresses sadness but sees no chance to console.
You see three shapes that stand on an angle of each other and are linked. The shapes are whimsical but are also plane. The surface is sanded in an exciting way with chaotic game of lines.
The sinuosity forms reminds me of grey smoke. Even though the work of art made of durable material, it is shallowly. This work is saying something with farewell and loss but cannot make you feel this. The sharpness of the lines don't come inside.
This might have happened if the shapes would cut in each other. And perhaps this would help the viewer to process the pain and perhaps even could gave solace. Smoke dissolves and disappears but a painful experience is close by love. Farewell and love are each other's mirror feelings. To me the Monument by Guillaume Lo A Njoe is to much one dimension.
By Theo, www.artatsite.com

Vertaling
Verdriet en verlies
Dit kunstwerk drukt verdriet uit maar ziet geen kans om te troosten.
Je ziet drie vormen die onder een hoek van elkaar staan en gekoppeld zijn. De vormen zijn grillig maar zijn ook vlak. De oppervlakte is op een spannende manier geschuurd in een chaotisch lijnenspel.
De grillige grijze vormen doen mij denken aan rook. Ook al is het kunstwerk gemaakt van duurzaam materiaal, het is voor mij vluchtig. Het werk gaat over afscheid en verlies maar maakt dit niet invoelbaar. De scherpte van de lijnen komen niet binnen.
Dit zou misschien zijn gebeurd als de vormen in elkaar zouden snijden. En misschien zou dit ook een aanknopingspunt zijn voor verwerking en misschien zelfs troost. Rook lost op en verdwijnt terwijl een pijnlijke ervaring ook dichtbij liefde ligt. Afscheid en liefde zijn elkaars spiegelbeeld. Voor mij is het Monument van Guillaume Lo A Njoe iets te eendimensionaal.
Door Theo, www.artatsite.com

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Het monument bestaat uit drie elementen van aluminium, de belangrijkste grondstof van Suriname. De drie elementen sparen samen een figuur uit die symbool staat voor de bevrijding van lichaam en geest van de slachtoffers van de vliegramp.

www.wikipedia.org:
De SLM-ramp was een vliegramp die op 7 juni 1989 plaatsvond in Suriname. Een toestel van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) stortte neer bij Zanderij, tijdens een landing bij mist op Johan Adolf Pengel International Airport. Alle negen bemanningsleden en 167 van de 178 passagiers kwamen om het leven, elf passagiers en een hond overleefden de ramp. De politie gaf de hond de naam Lucky. De SLM-ramp is de grootste vliegtuigramp uit de Surinaamse geschiedenis.

www.melandlangeveld.com:
Het Monument is gemaakt van aluminium, de belangrijkste grondstof van Suriname, en het bestaat uit drie elementen. Deze drie elementen beelden samen een figuur uit die symbool staat voor de bevrijding van lichaam en geest van de slachtoffers van de vliegramp. Op de sokkel staat in het Sranan: ‘Lobiwan wi sa tan memre yu’, met daarbij de vertaling: ‘Wij zullen jullie nooit vergeten’. Bij het Monument staat ook een bank met aan één zijde een brede zuil, die als steun van de bank fungeert – uitgevoerd in zwart graniet. Ze scheppen het beeld van een grafmonument. De andere steun van de bank lijkt op de drie elementen van het beeld. Op de zuil staat: Ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de vliegramp te Zanderij, Suriname, 7 juni 1989.
Het herdenkingsmonument staat niet voor niets op deze plek. Even verderop, om de hoek in de Ruyschstraat op nummer 377, was destijds café De Draver, stamcafé van enige overledenen én van een van de initiatiefnemers tot de oprichting van het Monument dat door de gemeentes Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en de voetbalbond KNVB werd gefinancierd.

Elk jaar op 7 juni vindt er bij het Monument een herdenkingsbijeenkomst plaats. Afgelopen jaar was het alweer 25 jaar geleden.

Translation
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
The monument consists of three elements of aluminium, the most important raw material of Suriname. Save the three elements together a figure that symbolizes the liberation of body and mind of the victims of the air disaster.

www.melandlangeveld.com:
The Monument is made of aluminum, the most important raw material of Suriname, and it consists of three elements. These three elements images put together a figure that symbolizes the liberation of body and mind of the victims of the air disaster. On the pedestal is Sranan: Lobiwan wi ' sa ', accompanied by the translation memre tan yu: ' we'll never forget you '. At the Monument is also a bank with on one side a wide column, which acts as support of the bank – in black granite. They create the image of a funerary monument. The other support of the bank seems on the three elements of the image. On the column State: in honour of the victims of the air disaster to Zanderij, Suriname, June 7, 1989.
the Memorial does not stand for nothing on this place. Just down the road, around the corner in the Ruyschstraat on number 377, was café De Trotter, local pub of any deceased and one of the initiators to the creation of the Monument by the municipalities of Amsterdam, Rotterdam, the Hague and the Football Association KNVB
Each year on 7 June received funding. will find a commemorative meeting at the Monument. Last year it was already 25 years ago.

www.wikipedia.org:
The SLM-disaster was an air disaster took place on 7 June 1989 in Suriname. A device of the Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) crashed at Zanderij, during a landing in fog at Johan Adolf Pengel International Airport. All nine crew members and 167 of the 178 passengers were killed, eleven passengers and a dog survived the disaster. The police gave the dog the name Lucky. The SLM-disaster is the largest air disaster from the Surinamese history.