Art@Site www.artatsite.com Bert van Loo Zonder Titel
Artist:

Bert van Loo

Title:

Zonder Titel

Year:
1993
Adress:
Mauritskade
Website:
www.amsterdam.nl:
Dit beeld moest een relatie met de onderzoeken van het Instituut voor Taxonomische Zoologie hebben. Fragmenten van krab-achtigen zijn een van de onderzoeksgebieden van dit instituut en vormden de inspiratie voor dit beeld. Op de achter elkaar geplaatste grillige glasplaten zijn microscopische vergrotingen afgebeeld. Als je om het beeld heen loopt, lijken de lijnen door elkaar te bewegen. Boven de deur staat de oorspronkelijke, meer aansprekende naam van het instituut. Ontleedkundig Loboratorium. He zoologisch Museum dat ook in het gebouw is gevestigd, is alleen voor wetenschappelijke doeleinden te bezoeken.

Translation
www.amsterdam.nl:
This sculpture had to be a relationship with the investigations of the Institute for Taxonomic Zoologie have. Fragments of crab-like methods, are one of the research areas of the Institute and were the inspiration for this image. On the series-mounted whimsical glass plates are microscopic magnifications shown. If you order the image wraps around, seem to move the lines by each other. Above the door is the original, more appealing name of the Institute. Ontleedkundig Loboratorium. Hey Zoological Museum that also in the building is located, is to visit only for scientific purposes.