Art@Site www.artatsite.com Henri Lucas Sta een Ogenblik Stil…
Artist:

Henri Lucas

Title:

Sta een Ogenblik Stil..

Year:
1995
Adress:
Metis Montessori Lyceum
Website:
www.4en5mei.nl:
Elke plaat staat symbool voor een weggevoerd kind. 36 platen vertegenwoordigen kinderen die nooit meer zijn teruggekeerd, zeven platen zijn voor kinderen die de oorlog hebben overleefd. De platen zijn in vijf rijen op chronologische volgorde (datum van verdwijning) op de muur geplaatst. De zeven platen voor de teruggekeerden zijn in specifieke positie binnen het ontstane patroon (op de zes punten en het middelpunt van de davidster) gezet. Het ontstane patroon en de ritmiek refereren aan 'telborden', maar ook aan 'spelen op het schoolplein'.

www.amsterdam.nl:
Op de binnenplaats van het Amstel lyceum is - aan de rechtermuur - een aangrijpende herinnering bevestigd aan de zesendertig joodse leerlingen die op 1 september 1941 op last van de Duitse bezetter van school werden gestuurd en in een concentratiekamp omkwamen. Zesendertig gelijkvormige bordjes met foto's van voeten en benen, elk met naam, sterfdatum en -plaats, vertellen het trieste verhaal. Ertussendoor hangen zeven anonieme bordjes.

Translation
www.4en5mei.nl:
Each plate is a symbol of a carried away child. 36 plates represent children who never have returned, seven boards for children who have survived the war. The plates are in five rows in chronological order (date of disappearance) on the wall. The seven boards for the returnees in specific position within the resulting pattern (on the six points and be the center of the star of david) put. The resulting pattern and rhythm refer to ' telborden ' but also to ' play ' in the school yard.

www.amsterdam.nl:
in the courtyard of the amstellyceum is-on the right wall-a poignant reminder attached to the thirty-six Jewish students who on 1 september 1941 by order of the German occupiers were sent from school and died in a concentration camp. Thirty-six uniform signs with pictures of feet and legs, each with name, date and place of death, telling the sad story. Seven anonymous allow hang signs.