Art@Site www.artatsite.com Arno van der Mark Passages
Artist:

Arno van der Mark

Title:

Passages

Year:
1995
Adress:
KNSM-eiland
Website:
www.kunstbijdekey.nl:
In de stoa of zuilengang in de westkant van het complex ormen 24 kolommen het kunstwerk. Elke kolom bestaat uit vijf delen die van elkaar gescheiden worden door draagstenen. Hierop zijn afbeeldingen gezeefdrukt die ‘s nachts worden aangelicht. Het zijn zeefdrukken van fragmenten van de plattegrond van Parijs die worden gecombineerd met foto’s van gebouwen, mensen of straatbeelden. Deze foto’s zijn genomen door de kunstenaar zelf. Samengevoegd vormen ze de volledige stadsplattegrond van de Franse metropool.

www.amsterdam.nl:
In de doorgang bevonden zich twaalf dragende kolommen, waar van der Mark er nog eens 12 aan toevoegde. Elke kolom bestaat uit vijf delen. Ter hoogte van elke verdieping is een vijfkantige draagsteen (abaci) aangebracht. Zo geven uiteindelijk 96 draagstenen aan waar de verdiepingen zich zouden moeten bevinden. Op de stenen zijn afbeeldingen aangebracht die 's avonds verlicht worden. Van der Mark maakte in Parijs willekeurige foto's van architectuur en de mensen daarin. Deze foto's in combinatie met fragmenten van de plattegrond van Parijs ziet van der Mark als een symbool voor de terugblik op het verleden.

www.adambeeldenva1900.blogspot.nl:
Het werk ‘Passages’ uit 1995 van Arno van der Mark in de hoge doorgang van het woonblok van Hans Kollhoff aan het Mien Ruysplantsoen bij de KNSM-laan, is een mooi voorbeeld van integratie van kunst en architectuur. Voor de doorgang aan de westkant van het complex bedacht Van der Mark een stoa of zuilengang. Deze vier verdiepingen hoge doorgang biedt de bewoners uitzicht op het voormalig havenpark en legt een link met de geschiedenis van de plek van het gebouw. Het woonblok plooit zich als het ware om een negentiende-eeuws kantoorgebouw. In de doorgang bevonden zich twaalf dragende kolommen, waar van der Mark er nog eens 12 aan toevoegde. Elke kolom bestaat uit vijf delen. Ter hoogte van elke verdieping is een vijfkantige draagsteen (abaci) aangebracht. Zo geven uiteindelijk 96 draagstenen aan waar de verdiepingen zich zouden moeten bevinden. Op de stenen zijn afbeeldingen aangebracht die ’s avonds verlicht worden. Van der Mark maakte in Parijs willekeurige foto’s van architectuur. Deze foto’s in combinatie met fragmenten van de plattegrond van Parijs ziet van der Mark als een symbool voor de terugblik op het verleden.

Translation
www.kunstbijdekey.nl:
In the stoa or arcade in the west side of the complex ormen 24 columns the artwork. Each column consists of five sections separated by carrying stones. Be lit at night images are silkscreened. The screen prints are snippets of Paris map which are combined with photographs of buildings, people or street scenes. These photos are taken by the artist himself. Joined together they form the complete city map of the French metropolis.

www.amsterdam.nl:
In the passage were twelve carrying columns, where van der Mark there added another 12. Each column is divided into five parts. At the height of each floor is a five-sided bear stone (abaci) made. So eventually give 96 wear stones to where the floors should be. On the stones are images that are lit up at night. Van der Mark made in Paris random photos of architecture and the people in it. These photos in combination with fragments of Paris map see van der Mark as a symbol for the look back at the past.

www.adambeeldenva1900.blogspot.nl:
the work ' Passages ' from 1995 by Arno van der Mark in the high pass of the residential block of Hans Kollhoff to the Mien Ruys parking facilities at the KNSM-laan, is a fine example of integration of art and architecture. For the passage on the west side of the complex figured out Van der Mark a stoa or arcade. These four floors high pass offers residents a view of the former port park and made a link with the history of the place of the building. The residential block folds, as it were, to a nineteenth-century office building. In the doorway stood twelve carrying columns, where van der Mark there added another 12. Each column is divided into five parts. At the height of each floor is a five-sided bear stone (abaci) made. So eventually give 96 wear stones to where the floors should be. On the stones are images that are lit up at night. Van der Mark made in Paris random photos of architecture. These photos in combination with fragments of Paris map see van der Mark as a symbol for the look back at the past.