Art@Site www.artatsite.com Joseph Mendes da Costa Herman Heijermans
Artist:

Joseph Mendes da Costa

Title:

Herman Heijermans

Year:
1935
Adress:
Leidseplein
Website:
www.adambeeldenva1900.blogspot.com:
Herman Heijermans (1864-1924) schreef toneelstukken die zeer sociaal betrokken waren. Een van zijn bekendste werken is wel ‘Op hoop van zegen’. Hij was ook toneelrecensent en schreef felle kritieken. Daarmee maakte hij al snel veel vijanden. In 1929 werd een beeld van Heijermans, gemaakt door Joseph Mendes da Costa, onthuld in het Vondelpark.

www.amsterdam.nl:
Portretbuste van de toneelschrijver en journalist Herman Heijermans (1864-1924). Het oorspronkelijke beeld uit 1929 stuitte op enige weerstand en werd misschien mede daarom door vandalen vernield. Een nieuwe versie werd in 1935 geplaatst in het Leidse bosje. Later werd het beeld weer beschadigd en pas na de oorlog werd het kunstwerk na meerdere restauratiepogingen in 1964 teruggeplaatst in het Leidse bosje. Het beeld werd toen precies honderd jaar na de geboortedag van Heijermans onthuld door Hildo Krop.

Translation
www.adambeeldenva1900.blogspot.com:
Herman Heijermans (1864-1924) wrote plays that very social were involved. One of his most famous works is called ' Op hoop van zegen '. He was also a drama critic and wrote fierce criticisms. Thus he soon made many enemies. In 1929, a picture of Heijermans, created by Joseph Mendes da Costa, revealed in the Vondelpark.

www.amsterdam.nl:
Portrait bust of the playwright and journalist Herman Heijermans (1864-1924). The original image from 1929 came across any resistance and was maybe one of the reasons why destroyed by vandals. A new version was placed in the Leiden Grove in 1935. Later, the statue was damaged and only after the war, the work of art after several restoration attempts in 1964 moved back to the Leidse bunch. The image was then exactly one hundred years after the birth of Heijermans unveiled by Hildo Krop.