Art@Site www.artatsite.com Herbert Nouwens Brettensuite Westerpark
Artist:

Herbert Nouwens

Title:

Brettensuite 2

Year:
2014
Adress:
Overbrakerpad, Westerpark
Website:
www.amsterdam.nl:
Scheepswanden en ander zwaar restmateriaal vormen de componenten van de buitenbeelden van Herbert Nouwens (Oegstgeest, 1954). Hij gebruikt daarbij klassieke thema's als de menselijke gestalte of architectonische stapelingen. Vanaf 1999 maakt de kunstenaar ‘Campaniles’: een serie compacte, massieve torens die met de titel verwijzen naar de historische torens in het Italiaanse San Giminano.
Het monumentale beeld in het Westerpark is daar feitelijk een voorloper van. Het heeft de contouren van een toren maar ook een open structuur. Dit object uit 1998 werd in 2002 geplaatst op een bestaande fundatie. De plastiek staat in het verlengde van het wandelpad langs het spoor en markeert de onderdoorgang.
Het beeld is in 1998 vervaardigd op het vroegere Westergasfabriekterrein, niet ver van de huidige standplaats, waar Nouwens enige jaren een atelier-smederij had. Vanwege de aanleg van het nieuwe Cultuurpark moest hij later verhuizen, naar zijn huidige atelier in een verlaten zuivelfabriek in Slochteren.
Gedurende de zomer van 2014 (van 21 juni t/m 31 augustus) was Herbert Nouwens terug in het Westerpark met de overzichtstentoonstelling 'Angels' share' van totaal 25 monumentale beelden. Voor deze tentoonstelling maakte hij een aantal nieuwe werken speciaal voor bepaalde plekken in het park. Verrassend was dat deze van roestvij staal zijn, als een sprankelend contrapunt in alle grijze, bruine en groene tinten van het park. Na afloop van de tentoonstelling zijn zo'n 20 cortenstalen beelden door de kunstenaar in bruikleen gegeven aan de stadsdelen Nieuw-West, West en het stationsgebied Sloterdijk. De meeste staan (vanaf oktober 2014) langs het elf kilometer lange Brettenpad. Een aantal beelden staat op begraafplaats St. Barbara en volkstuinpark Sloterdijkermeer.

Translation
www.amsterdam.nl:
Ship walls and other heavy residual material form the components of the external images of Herbert Nouwens (Oegstgeest, 1954). He uses classical themes as human stature or architectural: stacks. Starting from 1999 the artist made 'Campaniles': a series of compact, massive towers with the title refer to the historic towers in the Italian San Giminano.
The monumental sculpture in the westerpark is there actually a precursor. It has the contours of a tower but also an open structure. This item was posted in 2002 from 1998 on an existing Foundation. The plastic is an extension of the walking path along the rail and marks the underpass.
the image is manufactured in 1998 on the former ' Westergasfabriek '-terrain, not far from the current location, where Naga had a few years atelier-forge. Because of the construction of the new culture park he later had to move, to its current Studio in an abandoned dairy in Slochteren.
during the summer of 2014 (from 21 June to 31 August) was Herbert Nouwens back in the westerpark with the retrospective ' Angels share' of a total of 25 monumental statues. For this exhibition he made a number of new works specifically for certain spots in the park. Surprising was that this roestvij's steel, as a sparkling counterpoint in all the grey, Brown and green tones of the park. At the end of the exhibition are about 20 cortenstalen images by the artist on loan to the New-West, West and the railway station area Sloterdijk. Most are (as of October 2014) along the 11-kilometer-long Brettenpad. Some sculptures are standing in cemetery St. Barbara and Slotermeer.

www.herbertnouwens.nl:
Relatie met gebied
‘Ik heb heel lang in Amsterdam gewoond en in de jaren ’90 had ik mijn werkplaats op het Westergasfabriekterrein. Toen de Westergasfabriek werd gesaneerd en het park werd aangelegd, moest ik daar weg. Ik kwam er in 2014 terug: omdat ik 60 jaar werd, een mooi moment om eens het werk van de afgelopen decennia bij elkaar te zien op mijn oude werkplek. Een aantal beelden is daar toentertijd ook gemaakt. Naar aanleiding van deze tentoonstelling Angels’ Share werd ik benaderd door ambtenaren die graag het Brettenpad ook op een culturele manier op de kaart wilden zetten.’
De plekken langs het Brettenpad zorgvuldig gekozen
‘Ik vind het heel erg belangrijk dat er een relatie is tussen een beeld en zijn omgeving. Ik heb dus welbewust plekken uitgekozen die als het ware vroegen om een markeringspunt langs het Brettenpad. De meeste beelden zijn afkomstig uit de tentoonstelling Angels’ share en sommige zijn speciaal uit Slochteren, waar ik sinds 2004 woon en werk, naar Amsterdam gehaald, omdat ik vond dat ze een zinnige toevoeging waren. Ik hoop dat de fietser of wandelaar langs dit wonderschone pad verrast wordt door de beelden die er geplaatst zijn en dat ze het ook zien als een rij kralen aan een ketting. Geen losse elementen, maar beelden die samen een verhaal vertellen. Daarom heb ik het ook de Brettensuite genoemd. Een suite is een verzameling muziekstukken die zelfstandig kunnen klinken, maar die in samenhang met elkaar een muzikale reis mogelijk maken voor de luisteraar. Als dat gebeurt met mijn Brettensuite, dan ben ik blij.”

Remco Daalder:
Bij de Waternatuurtuin is een tunneltje dat leidt naar de kinderspeelplaats Het Woeste Westen. Daar zie ik de eerste beelden van Herbert Nouwens. Ze staan aan weerszijden van de tunnelingang, als robuuste schildwachten. Ondanks hun grootte zijn de beelden onnadrukkelijk aanwezig. Ze vallen nauwelijks op. Ze passen goed bij de grote stenen van de ecopassage die dieren door het tunneltje moet leiden. Ze passen goed bij de tanige man die fanatiek touwtje staat te springen. Deze beelden hebben een menselijke maat en organische vormen, net als het Westerpark zelf. Vanuit de waternatuurtuin roepen wintertalingen, ik hoor een groene specht lachen. Deze plek klopt. De Brettenroute staat met groene stippen op het asfalt aangegeven.

www.thebeach.nu:
De Brettensuite als inspirerend voorbeeld hoe kunst en cultuur geïntegreerd kan worden met andere domeinen. Als voorbeeld van het hergebruik van cultureel erfgoed, om nieuwe winwins te creëren, een actueel thema.

www.wikipedia.org:
Beeldenroute Brettensuite is een beeldenroute op het Brettenpad, een fiets- en wandelroute tussen het Westerpark in Amsterdam-West en Halfweg. De beeldenroute bestaat uit 20 beeldhouwwerken van Herbert Nouwens. De beelden zijn geplaatst in 2014.

www.wikipedia.org:
Herbert Gerard Maria ("Herbert") Nouwens (Oegstgeest, 11 september 1954) is een Nederlandse beeldhouwer.
Hij volgde een lange ontwikkeling van figuratief beeldhouwer naar de abstracte beeldhouwer die hij van de jaren tachtig af werd. Zijn grote voorbeeld is de Amerikaanse beeldhouwer David Smith. Staal is het materiaal waarmee Nouwens werkt. Tot 2004 werkte hij Nouwens in diverse ateliers in Amsterdam (o.a. op het terrein van de voormalige Westergasfabriek). Nouwens woont en werkt sinds 2004 in een voormalige melkfabriek in het Groningse Slochteren.
Zijn stijl laat zich niet eenvoudig omschrijven: niet constructivistisch, niet minimalistisch (al schuwt hij het minimalisme niet) en geen popart. Zijn werk sluit aan bij dat van de Engelse naoorlogse generatie beeldhouwers, zoals Anthony Caro, Phillip King, Eduardo Paolozzi en anderen.