Art@Site www.artatsite.com Chaim Oren Ma Aisa, Moeder Aarde
Artist:

Chaim Oren

Title:

Ma Aisa, Moeder Aarde

Year:
1986
Adress:
Grubbenzee
Website:
www.amsterdamzuidoost.net:
De moeder aarde de universele godin. Op een eilandje in Cola-kreek voorheen de Grubbenzee. Gemaakt door Chaim Oren. De bollen op haar jurk zijn de hemellichamen, de Grote en de Kleine Beer. Zij symboliseren de verbinding tussen hemel en aarde. Ze heeft haar rechteroog open, haar linkeroog is gesloten. Zij knijpt een oogje toe. Ook 's-nachts waakt ze, sinds een jaar verlicht.
De Surinaamse moeder Aarde, de universele godin, de belangrijkste aan te roepen godheid in de winti-cultuur. Zij staat symbool voor de verbroedering van de verschillende nationaliteiten. De bollen op haar jurk en in het gras representeren Grote en Kleine Beer. Deze sterrebeelden symboliseren de verbinding tussen hemel en aarde.
Moeder Aarde Aïsa werd gemaakt in het kader van het ‘Blij met de Bijlmer’ festival. Het Stadsdeel Bijlmer schonk het aan de Creoolse gemeenschap. Sindsdien resideert ze op een eiland in het water dat bij de onthulling van het beeld"Cola-kreek" is gedoopt naar de gelijknamige vijver in Paramaribo. Ze waakt daar over de harmonie tussen de diverse etnische groepen.

Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek:
‘'Vluchtwegen' (2006) is een roman van de Nederlandse schrijver Michiel van Kempen, auteur van het proefschrift 'Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur' (2003) dat eveneens bij De Geus verscheen. 'Vluchtwegen' behandelt een in de Nederlandse literatuur niet eerder aan de orde gestelde thematiek: de wording van de Nederlandse multiculturele samenleving zoals die zich heeft afgespeeld in de Bijlmermeer vanaf het midden van de jaren zestig tot 4 oktober 1992, de dag dat een Boeing van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Kruitberg.
Eenheidsmotief in het verhaal is het grote beeld van Moeder Aarde midden in de Bijlmer, beschilderd met kleurige schietdoelen. Het beeld is van de kunstenaar Chaim Oren, in de roman: Aaron Lobel.

Translation
www.amsterdamzuidoost.net:
The mother earth is the universal goddess. On a small island in the Creek formerly Grubbenzee Cola. Created by Chaim ears. The bulbs on her dress are the heavenly bodies, the great and the little bear. They symbolize the connection between heaven and Earth. She has her right eye open, her left eye is closed. She squeezes an eye far. She also watches at night, since one year lit.
the Surinamese mother earth, to call the universal goddess, the most important deity in the winti-culture. It is a symbol of the twinning of the different nationalities. The bulbs on her dress and represent large and small Bear in the grass. These Zodiac symbols symbolize the connection between heaven and Earth.
mother earth Aïsa was made in the framework of the ' happy with the Bijlmer ' festival. The suburb of Bijlmer donated it to the Creole community. Since then she resides on an island in the water at the unveiling of the sculpture"Cola-Creek" was baptized to the eponymous pond in Paramaribo. She watches out there about the harmony between the various ethnic groups.

Electronic Magazine for the Dutch Studies:
' ' escape routes ' (2006) is a novel by Dutch author Michiel van Kempen, author of a thesis entitled ' a history of Surinamese literature ' (2003) that likewise at Dan appeared. ' Escape routes ' covers a in the Dutch literature not previously raised by theme: the genesis of the Dutch multicultural society such as those happened in the bijlmermeer starting from the mid-sixties to 4 October 1992, the day a Boeing of El Al crashed into the Groeneveen and kruitberg flats.
Single motif in the story is the big picture of mother earth in the middle of the Bijlmer, painted with colourful shoot targets. The image is of the artist Chaim Ears, in the novel: Aaron Lobel.