Art@Site www.artatsite.com Pablo, Carl Nesjar Picasso Figure Decoupee
Artist:

Pablo, Carl Nesjar Picasso

Title:

Figure Decoupee

Year:
1965
Adress:
Vondelpark
Website:
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
De oorspronkelijke versies van het beeld waren maar een paar decimeter groot en van blik. Nesjar vergrootte het werk en voerde het uit in wit beton, de lijnen zijn er in gegraveerd. Het witte beton van het Amsterdamse beeld is zwart gespikkeld. Rotterdam heeft eveneens een beeld van Picasso gemaakt met dezelfde techniek: Sylvette (1963).

NRC Dagblad:
Het beeld van Picasso heet Figure d'ecoupé. Het is een abstracte compositie van wit beton met zwarte spikkels. Het heeft de vorm van een vis met lobachtige vinnen en een trechtervormige bek en eindigt onder in vogelklauwvormen. Het beeld is geschonken ter gelegenheid van het honderdjarige bestaan van het Vondelpark. Het ontwerp van Picasso is indertijd uitgevoerd door Carl Nesjar voor een bedrag van 30.000 gulden. De schenking was te danken aan de goede betrekkingen die de toenmalig directeur van het Stedelijk Museum, Sandberg, met Picasso onderhield.

www.amsterdam.nl:
Het acht meter hoge beeld is een uitgezaagde contour van beton waarop een tekening is te zien van gezandstraalde lijnen. Het ontwerp was bedoeld als vogel, onderaan het beeld zie je duidelijk vogelpoten, maar het publiek herkende er eerder een vis in. In de volksmond is het beeld dan ook 'het vissenbeeld' gaan heten.

www.paularnoldussen.nl:
De Noor Carl Nesjar maakte daar, onder groot enthousiasme van Picasso overigens, en voor de somma van dertigduizend gulden, een uitvergrote betonsculptuur van. Picasso kende het beeld verder alleen van foto's, hij heeft nooit de moeite genomen het te bekijken, laat staan aan te raken. Maar hij bezat het kennelijk wel want anders, nemen we maar aan, kon hij het niet weggeven. Maar een Picasso? Nou nee.

Translation
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
The original versions of the image were only a few decimeter in size and of look. Nesjar enlarged the work and performed it out in white concrete, the lines are there in engraved. The white concrete of the Amsterdam picture is black speckled. Rotterdam also has a picture of Picasso made with the same technique: Sylvette (1963).

NRC News:
The sculpture of Picasso is called Figure d'ecoupé. It is an abstract composition of white concrete with black speckles. It has the shape of a fish with lobachtige fins and a funnel-shaped mouth and ends at the bottom of vogelklauw forms. The image is given on the occasion of the 100 anniversary of the Vondelpark. The design of Picasso is at the time performed by Carl Nesjar amounting to 30,000 guilders. The donation was due to the good relations that the then Director of the Stedelijk Museum, Sandberg, with Picasso maintained.

www.amsterdam.nl:
The eight-foot high image is a cut-out contour of concrete which can be seen from a drawing sandblasted lines. The design was intended to be a bird, at the bottom of the picture you can clearly see bird legs, but the audience recognized a fish in there before. Popularly it is also ' the fish image picture than ' going to be called.

www.paularnoldussen.nl:
The Norwegian Carl Nesjar made there, under way, and great enthusiasm of Picasso for the somma of thirty thousand guilders, a magnified concrete sculpture of. Picasso knew the image besides only photos, he has never bothered to view it, let alone to touch. But he possessed the knack because otherwise, we take but to, he could not give away. But a Picasso? Well no.