Art@Site www.artatsite.com Paul de Reus Familie
Artist:

Paul de Reus

Title:

Familie

Year:
2008
Adress:
Theo van Goghpark
Website:
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Ouders dragen hun kinderen meestal op handen. Het nageslacht zal verder komen in het leven, staande op hun schouders. Een veilige jeugd laat hen met beide benen op de grond staan.
Maar deze nieuwe generatie, laat De Reus zien, wordt niet op handen gedragen, noch staan ze met de voeten op de schouders of op de grond.
Op woensdag 25 juni 2008 om 15.00 uur onthult stadsdeelwethouder van kunst en cultuur Dennis Straat een nieuw en opvallend kunstwerk met de naam 'Familie' in het Theo van Goghpark op IJburg. Het beeld met de titel 'Familie' is van kunstenaar Paul de Reus.
Het beeld Familie is een kleurrijk geschilderd beeld van twee ouders liggend in het gras met hun benen gestrekt naar de hemel. Op hun voeten staan twee kleine kinderen. Het klassieke thema familie is eigentijds uitgewerkt en past goed in dit park, waar gezinnen en mensen komen om te wandelen, te luieren, elkaar te ontmoeten en te spelen. IJburgers zullen in het beeld een moment van herkenning beleven als ze het kunstwerk van de vrolijke familie zien die plezier beleeft in het gras.
Het beeld is geplaatst aan de westkant van het Theo van Goghpark. Het is gemaakt van brons en gevuld met beton. Dit is het eerste kunstwerk in Nederland dat op deze wijze gemaakt is. Het beeld weegt 1700 kilo en is 2.50 meter hoog en 3.50 meter breed.

www.adambeeldenva1900.blogspot.nl:
Het beeld Familie van Paul de Reus is een kleurrijk geschilderd beeld van twee ouders liggend in het gras met hun benen gestrekt naar de hemel. Op hun voeten staan twee kinderen. Het klassieke thema familie is eigentijds uitgewerkt en past goed in dit park, waar gezinnen en mensen komen om te wandelen, te luieren, elkaar te ontmoeten en te spelen. Het beeld uit 2008 is geplaatst aan de westkant van het Theo van Goghpark bij de Eva Besnöystraat. Het is gemaakt van brons en gevuld met beton. Dit is het eerste kunstwerk in Nederland dat op deze wijze gemaakt is. Het beeld weegt 1700 kilo en is 2.50 meter hoog en 3.50 meter breed.

Translation
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Parents carry their children mostly on hands. Posterity will come further in life, standing on their shoulders. A safe youth let them stand with both feet on the ground.
But this new generation, let see The Reus, is not worshipped, nor are they with the feet on the shoulders or on the ground.
p Wednesday 25 June 2008 at 15.00 Dennis Street art and culture district reveals a new and striking artwork with the name ' family ' in the Theo van Gogh park on IJburg. The image with the title ' family ' is by artist Paul de Reus.Family
the image is a colorful painted image of two parents lying in the grass with their legs outstretched to heaven. On their feet are two small children. The classic theme family is contemporary worked out and fits well in this park, where families and people come to walk, relax, get together and play. Ian will experience a moment of recognition in the image when they see the work of art of the merry family fun in the grass.
the image is posted on the west side of the Theo van Gogh park. It is made of bronze and filled with concrete. This is the first work of art created in this way is that in Netherlands. The image weighs 1700 pounds and is 2.50 meters tall and 3.50 metres wide.

www.adambeeldenva1900.blogspot.nl:
The image family of Paul the Reus is a colorful painted image of two parents lying in the grass with their legs outstretched to heaven. On their feet are two children. The classic theme family is contemporary worked out and fits well in this park, where families and people come to walk, relax, get together and play. The picture from 2008 is placed on the west side of the Theo van Gogh park at the Eva Besnöystraat. It is made of bronze and filled with concrete. This is the first work of art created in this way is that in Netherlands. The image weighs 1700 pounds and is 2.50 meters tall and 3.50 metres wide.