Art@Site www.artatsite.com Peter Rolf Bredius Sportcentrum
Artist:

Peter Rolf

Title:

Bredius Sportcentrum

Year:
2000
Adress:
Spaarndammerdijk
Website:
www.west.amsterdam.nl:
De beeldengroep van Rolf (Warnsveld, 1935) stond jarenlang bij de ingang van de sporthal aan de Zaanstraat. Haar functie als markering was in de loop der jaren achterhaald, en de sculpturale waarde kwam door verspreide plaatsing niet tot haar recht.
De in 1981 ontworpen drie beelden zijn in 2000 verplaatst en gehergroepeerd. Op de nieuwe, meer groene omgeving komen de geometrische beelden beter uit, terwijl de in het staal uitgefreesde naam Bredius Sportcentrum gehandhaafd kon blijven.
Het principe van de vormgeving is dat beide kleine objecten samen het derde object maken. Oftewel: de twee kleine passen in de grote. Ook de constructie is op een eenvoudige principe gebaseerd van knippen, vouwen en lassen.
Bij de verplaatsing was de bedoeling, van de kunstenaar en de adviseur voor beheer en onderhoud, om het middelste object dwars op het trottoir te zetten. Om een zekere speelsheid tussen de drie vrij formele beelden te creƫren. Wat op tekening mogelijk was, bleek bij uitvoering onmogelijk. Want onder de grond, in het midden van de stoep, lag een stroomkabel van 10.000 volt. Die alleen tegen zeer forse extra kosten verlegd had kunnen worden.

Translation
www.west.amsterdam.nl:
The sculpture group by Rolf (Warnsveld, 1935) for years stood at the entrance of the Sports Hall Hill Street. Its function as the marker over the years was obsolete, and the sculptural value came not to its right by scattered placement.
The in 1981 designed three images are moved and regrouped in 2000. On the new, more green area, the geometric images better, while in the steel milled name Balta keep Sports Centre.
the principle of the design is that both small objects together make the third object. In other words: the two small fit into the great. The construction is based on a simple principle of cutting, folding and welding.
At the displacement was intended, by the artist and the Adviser for management and maintenance, to cross the Center object put on the pavement. To a certain playfulness between the three quite formal to create images. What was possible on drawing, turned out at run time impossible. Because under ground, in the middle of the sidewalk, lay a power cable of 10,000 volts. That only at very hefty additional charge could have been shifted.