Art@Site www.artatsite.com Maria Roosen Ogen voor Het Oosten
Artist:

Maria Roosen

Title:

Ogen voor Het Oosten

Year:
2000
Adress:
Het Oosten, Sarphatistraat
Website:
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Maria Roosen maakt vooral objecten van glas en keramiek en installaties. Met deze materialen geeft zij uitdrukking aan thema's als lichamelijkheid, zinnelijkheid en identiteit. Roosen werkt geregeld met gekleurd, handgeblazen glas waarmee ze wulpse roze melkkannen, breekbare borsten of transparante bollen die doen denken aan lichaamsdelen zoals ogen en spermacellen maakt. Haar werk gaat over groei, over het ontstaansproces en het maken zelf, een figuurlijk zaaien en oogsten.
Ze voelt zich geen ideeën-kunstenaar, maar volgt een gevoel dat streng onderzocht moet worden en getoetst op de situatie (zowel wat betreft inhoud als betekenis) en materialen. Ze richt zich daarbij graag op zaken die zich tijdens het groei- of maakproces aandienen, omdat niet alles zich van tevoren laat bedenken.

www.straatkunstprijs.nl:
Ik kijk altijd naar die ogen. Roosen is de 1e vrouw die de prijs voor de Nederlandse beeldhouwkunst won.
2 stalen rekken dragen een bonte verzameling grote en kleine 'ogen'. De 'ogen' zijn geënt op de geluksogen uit de Turkse cultuur. Roosen plaatste deze glazen bollen in opdracht bij het hoofdkantoor van Het oosten, om symbolisch het kwaad af te wenden en zo de bezoekers te beschermen.

Translation
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Maria Roosen makes especially objects of glass and ceramics and plants. With these materials does it give expression to such themes as identity, sensuality and physicality. Rahman works arranged with colored, hand-blown glass with which she voluptuous pink breasts milk jugs, fragile or transparent spheres that are reminiscent of body parts such as eyes and makes sperm cells. Her work is about growth, about the process and making themselves, a figuratively planting and harvesting.
she feels any ideas-artist, but follows a feeling that should be strictly examined and tested on the situation (both in terms of content and meaning) and materials. She focuses on matters that arise during the process, growth or create everything in advance because not imagine. www.straatkunstprijs.nl

www.straatkunstprijs.nl/:
I always watch those eyes. Rahman is the 1st woman who won the prize for Dutch sculpture.
2 steel shelves carry a motley collection of large and small ' eyes '. The ' eyes ' are grafted onto the geluksogen of Turkish culture. Rahman placed this glass balls in command at the headquarters of the East, to symbolically to avert evil and thus to protect the visitors.