Art@Site www.artatsite.com Steef Rothaan Zonder Titel
Artist:

Steef Rothaan

Title:

Zonder Titel

Year:
1989
Adress:
Atlas-gebouw
Website:
www.amsterdam.nl:
Dit kunstwerk is een antwoord op de sobere kantoren. De twee van beton gegoten elementen zijn stevig, niet figuratief en van een indrukwekkend volume. Het ene element is helderwit, het andere is met een laag zwart graniet bekleed. De delen passen bij de zwart-witte horizontalen van het gebouw, aangenaam maar niet opdringerig, haast gedistingeerd. De contouren lijken nonchalant geschetst te zijn en in het witte beeld zit een gat, dat als een knipoog, de zwarte sculptuur relativeert.

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
In een toelichting op het ontwerp heeft de kunstenaar gezegd niet ‘één of ander luchtig sliertje’ op het indrukwekkende gebouw te hebben willen aanbrengen. Het beeld bestaat uit twee speelse platte vormen van beton die schuin ten opzichte van elkaar staan. Het zwart-wit van de horizontalen in het gebouw komen terug in de objecten. Het een is wit, het ander met een laag zwart graniet bekleed.

Translation
www.amsterdam.nl:
This work of art is a response to the austere offices. The two of concrete elements are solid, not figurative and an impressive volume. One element is bright white, the other is coated with a layer of black granite. The parts fit the black-and-white horizontals of the building, pleasant but not pushy, almost sophisticated. The contours seem to be sketched and nonchalant in the white model is a hole, that as a wink, the black sculpture downplays.

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
In a note on the design, the artist has said not ' some airy waft ' on the impressive building to have to be made. The image consists of two playful flat forms of concrete that cant stand in relation to each other. The black and white of the horizontals in the building are reflected in the objects. The one is white, the other with a low black granite clad.