Art@Site www.artatsite.com Michiel Schierbeek Zonder Titel
Artist:

Michiel Schierbeek

Title:

Zonder Titel

Year:
1986
Adress:
Westerpark
Website:
www.amsterdam.nl:
De 13 meter hoge toren van Michiel Schierbeek (Amsterdam, 1948) vormt het herkenningspunt van de vroegere hoofdentree van het park. Het is in de meest letterlijk zin van het woord een landmark. Het beeld is te zien vanaf de Wittenkade, en ook vanaf de Haarlemmerdijk onder de Haarlemmerpoort door.
Schierbeek heeft dit werk ook wel ‘Groeistam in de traditie van De Stijl’ genoemd. Geïnspireerd door het primaire kleurengamma van De Stijl paste de kunstenaar de kleuren rood, geel en blauw toe. Maar daar tegenover gebruikte hij ook de kleur 'zilverzand' en de goudachtige kleur van de 'Jaguar 1980'.
Bij het ontstaan van het werk merkte de kunstenaar op: ‘Het begin, het onderste deel is heel symmetrisch. Wat ik onmiddellijk weer teniet doe door bizarre vormen aan te brengen, een vreemde fluim, een rare krul.’ Door deze variatie lijkt de stalen toren beweeglijk. Vanuit ieder gezichtspunt leveren de schijnbaar bewegende onderdelen een verrassend beeld op.

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Bij de herinrichting van het Westerpark aan het begin van de jaren tachtig werd bepaald dat bij de ingang van het park een vrolijk indentificatiepunt moest komen: een uitnodigend teken voor de bezoekers van het park. Het beeld dat Schierbeek ontwierp is dertien meter hoog en fel gekleurd. Het is van ver waarneembaar en fungeert zodoende als baken.

Translation
www.amsterdam.nnl:
The 13 meter high tower of Michiel Schierbeek (born 1948) is the landmark of the former main entrance of the park. It is in the most literal sense of the word a landmark. The image can be seen from the wittenkade, and also from the haarlemmerdijk under the gate.
Schierbeek did this work also called ' Growth strain in the tradition of the style ' called. Inspired by the primary color gamut of the style the artist applied the colors red, yellow and blue. But he also used the color ' Silver sand ' and the golden color of the 1980 ' Jaguar '.
in the development of the work noted on: ' the beginning, the lower part is very symmetrical. What I do immediately undone by bizarre forms to apply, a strange GoB, a weird curl. ' By this variation seems to be the steel Tower movable. From any point of view find the seemingly moving parts a surprising picture on
at the

www.buitenbeeldinbeeld.nl.: redesign of the westerpark in the early 1980s was determined that at the entrance to the park a Merry indentificatiepunt was to come: a welcoming sign for the visitors to the park. The image is 13 metres high and designed brightly colored Schierbeek. It is by far observable and thus acts as a beacon.