Art@Site www.artatsite.com Harald Schole Voor Water
Artist:

Harald Schole

Title:

Voor Water

Year:
1987
Adress:
Weesperzijde
Website:
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
De kunstenaar:"De open bronzen structuur verwijst naar de vorm van de lichtkoepel van de voormalige Synagoge. Het is een herhaling van dezelfde vormen. De ''poten'' kunnen ook wel gelezen worden als lichtstralen. Sommige mensen zien er een giraffe in. Dat het kunstwerk verdere associaties oproept vind ik prima, het werk leeft.
De argeloze beschouwer krijgt heel andere associaties. Beide vormen doen denken aan ongewervelde diertjes. De metalen figuur met het gelede lichaam op poten doet denken aan een duizenpootachtige, de stenen figuur aan een worm.

www.kunstwacht.nl:
Een voornamelijk open vorm die bestaat uit een halve ellips van steen. De steen helt een beetje achterover en wordt daarin gesteund door een metalen vorm die ontleend is aan de lichtkoepel van de 'nieuwe sjoel'. De ellips vorm komt hierin terug evenals de doorkijk en transparantie van de vensters. De ruw bewerkte steen die een verticaal accent geeft, dient als tegengewicht en om het werk een extra spanning te geven.

Translation
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
The artist:"the open bronze structure refers to the shape of the Dome light of the former synagogue. It is a repetition of the same shapes. The ' ' legs ' ' can also be read as light rays. Some people look a giraffe in. I find further that the work of art evokes fine, work lives.
The unsuspecting Viewer gets very different associations. Both forms are reminiscent of invertebrate animals. The metal figure with the articulated body on legs reminiscent of a duizenpootachtige, the stone figure to a worm.

www.kunstwacht.nl:
A mostly open form consisting of a half ellipse of stone. The stone tilts a bit back and is supported by a metal form that derived from the Dome light of the ' new shool '. The ellipse form is back in this as well as the visibility and transparency of the Windows. The rough processed stone that gives a vertical accent, serves as a counterweight and to work an extra voltage.