Art@Site www.artatsite.com Eja Siepman van den Berg Staande
Artist:

Eja Siepman van den Berg

Title:

Staande

Year:
1989
Adress:
Bijlmerplein
Website:
www.amsterdam.nl:
Eja Siepman van den berg (1943) maakt voornamelijk beelden van torso's van jonge vrouwen, meestal wel met benen. De figuren zitten anatomisch goed in elkaar en het oppervlak is zorgvuldig afgewerkt. De spanning onder de glimmende huid van haar beelden van jonge zelfbewuste vrouwen is voelbaar. Siepman van de Berg had een bewondering voor de Roemeens/Franse beeldhouwer Constantin Brancusi (1876-1957). Net als Brancusi zocht zij naar de essentie door de menselijke gestalte verregaand te abstraheren.

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Een echt mensenbeeld werd het genoemd bij de onthulling. Het beeld is een geschenk van de centrale stad aan het stadsdeel Zuidoost en staat op het drukke plein van de Amsterdamse Poort.

www.wikipedia.org:
Eja Siepman van den Berg werkt zelden aan de hand van een levend model voor de uitwerking van haar beeld en zij werkt vanuit de 'bewuste pose'. En dan nog gaat het haar om enkele foto's of een klein wasmodel. Daardoor abstraheert zij in een vroeg stadium als het ware van haar model. Pas in de afwerking van haar beelden krijgen haar beelden de uiteindelijke vorm. Haar nadruk ligt op de gedetailleerde uitwerking in het eindstadium. Van haar leermeester Grégoire heeft zij geleerd hoe belangrijk de voorstudies en voorbereidingen zijn.

Translation
www.amsterdam.nl:
Eja Siepman van den Berg (1943) makes mainly scuptures of torsos of young women, usually with legs. The figures are anatomically well put together and the surface is carefully finished. The voltage under the shiny skin of her images of young self-confident women is palpable. Saeed of the mountain had an admiration for the Romanian/French sculptor Constantin Brancusi (1876-1957). Just like Brancusi were looking for them the essence by the largely abstract human form.

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
A real people picture it was called at the unveiling. The image is a gift from the central city to the South-East and is on the busy square of the Amsterdamse Poort.

www.wikipedia.org:
Eja Siepman van den Berg rarely works on the basis of a living model for the elaboration of her image and she works from the ' conscious pose '. And then comes the hair to some pictures or a small wax model. They thereby abstracts at an early stage, as it were, of its model. It was not until the finishing of her images get her images the final form. Her emphasis is on the detailed elaboration at the final stage. Of her teacher, she has learned how important the Grégoire for studies and preparations are.