Art@Site www.artatsite.com Piet Slegers Zonnebaken
Artist:

Piet Slegers

Title:

Zonnebaken

Year:
1986
Adress:
Meerkerkdreef, Valburgdreef
Website:
www.adambeeldenva1900.blogspot.nl:
Met zijn twee spitstoelopende hoge vormen vervult het beeld ‘Zonnebaken’ van Piet Slegers bij de belangrijkste toegang tot de wijk Gaasperdam een ‘baken’ functie. Uitrijzend boven de huizen aan de Valburgdreef/Meerkerkdreef en de Gaasperplas, valt het tot ver in de omtrek op. Dit beeld wordt door buurtbewoners"de Punt" of"de Naald" genoemd.

Beelden in de Berm:
'Het allermooiste compliment voor dit werk kreeg ik van een paar vrouwen die aan de andere kant van de Gaasperplas wonen en uitkijken op mijn beeld. Als zij ’s ochtends het raam opendoen slaat het licht bij hen naar binnen. Rechtstreeks van mijn beeld af, komt het in hun huis. Kijk, daar doe je het voor. Ik ben door het licht gegrepen. Het gaat in mijn werk om de inslag van het licht, om de weerkaatsing die overgaat op de aarde en zich verbindt met de aarde. '
'De vorm van het beeld is een afgeleide van zonlicht. Als je naar licht en schaduw kijkt en je omlijnt dat, dan krijg je een vorm, een beeld.'

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Het 23 meter hoge beeld bestaat uit twee hoge stalen vormen met reflecterende oppervlakken. Overdag weerkaatst het licht, ’s avonds wordt het van binnenuit verlicht.
Er staan meer grootschalige objecten in Gaasperdam. Zij zijn onderdeel van een plan met het doel door middel van opvallende sculpturen de verschillende wijken visueel met elkaar te verbinden.

www.wikipedia.org:
Petrus Alphonsius Maria (Piet) Slegers (Mierlo, 13 juli 1923) is een Nederlandse beeldhouwer en omgevingskunstenaar.

Translation
www.adambeeldenva1900.blogspot.nl:
Spitstoelopende with its two high forms the image beacon ' Sun ' by Piet Slegers Gaasperdam at the main access to the area a ' beacon ' function. Uitrijzend above the houses on the Valburg drove/Mac drove and the Gaasperplas, it falls well into the outline on. This image is by local residents"the point" or"the needle" called.

Beelden in the Berm:
"The most beautiful compliment to this work I got hold of a few women who live on the other side of the Gaasperplas and look out on my image. Open the window in the morning if they save the light at them inside. Directly from my image, it comes in their home. Look, there are you doing it for. I am seized by the light. It goes into my work to the slant of the light, to the reflection which becomes on the Earth and connects with the Earth."
"The form of the image is a derivative of sunlight. If you go to light and shadow that was clearly defined, then look closely and you will get a form, an image."

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
The 23 meter high image consists of two high steel forms with reflective surfaces. During the evenings, the light reflects off it from the inside, lit.
There are more large scale objects in Gaasperdam. They are part of a plan with the goal by means of visually striking sculptures linking the different districts.

www.wikipedia.org:
Samuel Petrus Maria Sagar (Mierlo, 13 July 1923) is a Dutch sculptor and environmental artist.