Art@Site www.artatsite.com Elisabet Stienstra Vrouwenfiguren
Artist:

Elisabet Stienstra

Title:

Vrouwenfiguren

Year:
1995
Adress:
Wingerdweg
Website:
www.amsterdam.nl:
Elisabet Stienstra heeft twee vrouwenfiguren ontworpen die op het dak van de voormalige Wingerdschool zijn geplaatst. Dit gebouw, in de stijl van de Amsterdamse School, herbergt sinds 1995 een aantal bedrijven. Het plaatsen van sculpturen past in de traditie van de Amsterdams School. Deze bouwstijl kenmerkt zich mede door de integratie van sculpturen en gebouwen. Gracieus kijken de twee vrouwen uit over de tuin en de rest van de omgeving. Hun goudkleurige gestalten ogen compleet, hoewel de romp grotendeels ontbreekt. De ronde en asymmetrische vormen van de sculpturen contrasteren met de verticale en horizontale lijnen van de Amsterdamse School. De vrouwfiguren van Elisabet Stienstra zijn resultaat van haar onderzoek naar de anatomie van de emotie. Ze getuigen van het besef dat emoties in de schilder- en beeldhouwkunst constructies met een lange traditie zijn. Een emotie komt tot uitdrukking in de weergave van pezen, spieren en houding, die door de kijker begrepen wordt door de referentie aan de eerdere kunst. Wellicht dat daarom het beeld boven het rechtertrapportaal een nadenkende houding aanneemt en zo subtiel verwijst naar De Denker van Rodin.

Translation
www.amsterdam.nl:
Elisabet Saleh has designed two female figures on the roof of the former Wingerd school are posted. This building, in the style of the Amsterdam School, houses a number of businesses since 1995. Placing sculptures fits into the tradition of the Amsterdam School. This construction style is characterized by the integration of sculptures and buildings. Gracefully the two women look out over the garden and the rest of the environment. Their gold-coloured figures eyes complete, although the hull largely missing. The round and asymmetric forms of the sculptures, contrasting with the vertical and horizontal lines of the Amsterdam School. The female figures of Elisabet Saldana are result of her research into the anatomy of the emotion. They bear witness to the realization that emotions in the painting and sculpture structures with a long tradition. An emotion is expressed in the display of tendons, muscles and attitude, which by the Viewer is understood by the reference to the earlier art. Perhaps that is why the image above the right trapportaal a thoughtful attitude and so subtly refers to The Thinker by Rodin.